Medlemsmöte Gislaveds Arbetarekommun 25 januari 2012


Val gjordes till distriktskongress i Sävsjö 31 mars.
Ylva Samuelsson Burseryd,  Britt-Marie Johnsson, Rose-Mari Moden, Eva Eliasson, Katri Strömberg, Kjell Davidsson, Gislaved, Ove Gustavsson Anderstorp,  Margareta Lindgren Smålandsstenar, Therese Sjöström Hestra, Gunilla Westerholm Broaryd.


Marie Johansson och Rose-Marie Moden nominerades till distriktsstyrelsen. Till centrala förtroenderådet nominerades Marie Johansson. 


Ylva Samuelsson informerade om utåtriktad verksamhet. Under vinter/vår kommer Socialdemokratiska politiker finnas på gågatan i Gislaved på lördagsförmiddagar under några timmar. Detta för att sprida information om Socialdemokratisk politik och ge medborgare chans att träffa de som innehar förtroendeuppdrag i Gislaveds Kommuns nämnder och styrelser.

Ove Gustavsson informerade mötesdeltagarna om att en  SSU klubb startat i Gislaved. Ett mycket positivt besked då unga Socialdemokrater behövs för att åter se till att Socialdemokratiska partiet är ett parti med framtidstro och en motvikt till den politik som förs idag. Det som framförallt har lett fram till att SSU åter bildats är ungdomarnas avsaknad av en politik som syftar till att ungdomsarbetslösheten måste minskas!

Mötet som hölls i Folkets Hus Gislaved avslutades med filmvisning, "Skattefria Andersson" med Stig Järrel i huvudrollen.