Medlemsmöte Gislaveds Arbetarekommun 5 september 2012 på Musikskolan


Ylva Samuelsson nominerades som ombud till socialdemokratiska partikongressen i april 2013.

Mötet beslutade också att godkänna en motion skriven av Ove Gustavsson där man yrkar på att partiet i framtiden också skall välja en vice partiledare. Denna kommer att behandlas på partikongressen 2013.

Musikskolans rektor Jan Eurén berättade kort om musikskolans verksamhet som finns i hela kommunen och där elever erbjuds att spela instrument på skoltid. Musiklärarna åker ut till alla kommundelar och håller lektioner. 
Deltagarna fick också lyssna till vacker flöjtmusik av elever från musikskolan.

Ove Gustavsson och Katri Strömberg berättade om partiets rapport om medlemsvärvning.

Ordförande Margareta Lindgren berättade om den kampanj om jobben som kommer att starta upp i höst med bland annat dörrknackning, flygbladsutdelning och caféverksamhet.

Studieorganisatör Marie Johansson informerade om studieverksamheten i arbetarekommunen.
Bland annat skall det diskuteras välfärdsfrågor  i studiecirklar och i samband med detta kommer riksdagsledamot Ylva Johansson att besöka Gislaved den 19 november.
Förtroendevalda kommer också få träna på mötesteknik och pröva på att tala i fullmäktigesalen.

   

Ylva Samuelsson kandidat till partikongressen 2013.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-08 11:31