S-föreningen Kraftsamling BuReVi

organiserar alla partimedlemmar som bor i södra delen av Gislaveds Kommun

Bli medlem

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjligheter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Om ett samhälle där vi går samman, så att framtiden kan bli ljus för oss alla? Då tycker vi att du ska ta ställning för dina värderingar - genom att gå med i Socialdemokraterna.

Som medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du bestämmer själv om du vill bara vill visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår politik eller om du vill delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och bidra i utvecklandet av vår politik på olika områden.

Läs mer om vad medlemskapet innebär och vad du får som medlem här

Medlemsavgiften är 240 kr/år, varav 60 kr till partiet centralt, 60 kr till Jönköpings partidistrikt, 60 kr till arbetarekommunen och 60 kr går till S-föreningen.

Vill du veta mer kontakta föreningens ordförande:
Tommy Stensson tele: 070-6644902