S-Kvinnor

Vill du vara med och kämpa för ett jämställt samhälle?

Du är varmt välkommen att bli medlem i S-kvinnor. 
Som medlem i S-kvinnor får du vara med och diskutera viktiga framtidsfrågor. I medlemskapet ingår även en prenumeration av medlemstidningen Morgonbris.
Medlemmar i S-kvinnorna är också automatiskt medlemmar i det socialdemokratiska partiet genom Gislaveds Arbetarekommun.

Gislaveds S-kvinnoklubb organiserar till största del kvinnor som bor i Gislaveds Kommun. Men även kvinnor från andra ställen är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgiften är 260 kr/år, varav 90 kr till Socialdemokratiska kvinnnoförbundet centralt, 10 kr till kvinnodistriket i Jönköping 60 kr till Gislaveds Arbetarekommun och 100 kr till Gislaveds kvinnoklubb.

Vill du ha mer information innan du blir medlem:

Kontakta Katri Strömberg  070-3022384

https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/hem2/

Mötesdagar