Bli medlem i framtidspartiet!

Ta ställning för en bättre framtid - Engagera dig idag!

Rekommenderat

Hallsbergs nyheter

Vår motion bifölls av kongressen

2015-06-01

Magnus Andersson säger tack för partistyrelsens bifall till en motion från Hallsbergs Arbetarekommun. Motionen tar upp viktiga fågor om att partiet

Satsning på äldreomsorgen och skolan i rödgrön budget i Hallsberg.

2015-05-20

Satsningar på mer personal i äldreomsorgen, högre lärarlöner, och rustning av skollokaler är innehållet i kommunledningens budgetförslag. För

Inga betygsexperiment i våra skolor

2015-02-12

Onsdagen 11/2 presenterade nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin tillsammans med tidigare utbildningsminister Jan Björklund, ett förslag om

Läs fler nyheter