Aida Hadzialic invald i organisationsutskottet

Aida Hadzialic är utsedd av Socialdemokraternas verkställande utskott att ingå i partiets nya organisationsutskott. Utskottet kommer att bestå av en ordförande och sex ledamöter.  Uppdraget är att jobba med utveckling av partiorganisationen samt att för verkställande utskottets räkning och i samarbete med partisekreteraren bereda beslut i organisationsfrågor.

- Jag ser fram emot att få jobba med partiets organisationsutveckling. Min bärande tanke för Socialdemokraternas framtida organisation är att vårt parti ska bli en modern folkrörelse –folkrörelsen version 2.0.  Det handlar om vår ambition att vara framtidspartiet i svensk politik och då måste detta spegla sig i exempelvis hur vi möter och kommunicerar med medborgarna, säger Aida Hadzialic.

Aida Hadzialic är kommunråd i Halmstad och ledamot i partidistriktets styrelse.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-16 22:00