Framsynta Investeringar behövs

PRESSMEDDELANDE  den 25 Februari 2015


Idag har Barn- och Ungdomsnämnden behandlat verksamhetsplan med budget för 2015.

Med vårt alternativ skulle vi bland annat öka lärartätheten, särskilt i de yngre åren och förstärka elevhälsan. Vidare vill vi avskaffa vårdnadsbidraget och istället använda medlen till att fler får rätt till förskola på flexiblare öppettider. En likvärdig förskola och skola ska ge  alla barn rätt till det stöd de behöver. Nu väcks dock farhågor om en utveckling i motsatt riktning. Konsekvensbeskrivningarna av budgeten visar på risker att man tvingas dra ner i kärnverksamheten.

- Det betyder i praktiken att flera verksamheter kan tvingas öka barngrupperna i stället för att minska dem. Risken är att man inte kan säkra särskilt stöd till dem som behöver när färre personal ska möta fler barn. Det i sin tur betyder högre arbetsbelastning för befintlig personal med hög risk för ökade sjukskrivningar, säger Krissi Johansson, (S) vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden.

-Halmstad växer och det är positivt. Men då finns ett ansvar att möta utvecklingen med kvalitativa åtgärder och fokus på god arbetsmiljö och kreativa lärmiljöer för alla elever och personal. Det skulle vi ha råd med i Halmstad, exempelvis genom att använda en del av kommunens stora överskott till att möta generationsväxlingen bland lärare, säger Krissi Johansson, vice ordförande (S) i Barn- och ungdomsnämnden.

- Trots att fullmäktige å ena sidan antagit en budget med planeringsdirektiv som uttalar satsningar på skolan, upplever människor som arbetar i verksamheten å andra sidan försämringar. Det behövs en förändring, och nu är det hög tid att på allvar se över den budget- och visionsstyrningsmodell som gäller i Halmstad, avslutar Krissi Johansson (S), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Med vänlig hälsning

Krissi Johansson (S)

Vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden

Vice ordförande Personalutskottet

Mobiltelefon: 072-7279490

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-27 09:21