Konferensen "Krafttag mot Ungdomsarbetslöshet" en succé

Socialdemokraterna ser med oro på den ökande ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland unga är alarmerande hög och väntas fortsätta öka.  Därför bjöd Socialdemokraterna och LO-facken i Halmstad på en konferens på Servicecenter i Andersberg under måndagen. Temat för konferensen var ungdomsarbetslösheten och hur vi tillsammans kan verka för fullsysselsättning i Halmstad.

Denna viktiga fråga för Halmstads och Sveriges framtid diskuterades av bland annat försvarsmakten, LO-facken, arbetsförmedlingen, lokala arbetsgivare, ideella organisationer, sociala företagare, mm.

Från Socialdemokraterna deltog Besim Ahoo som berättade om erfarenheterna från Södertälje kommun med att bekämpa arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synerhet.

Ylva Johansson vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet berättade om Socialdemokraternas politik och vår kompromiss med Halmstadsungdomarna ”Vi får inte ge upp om en enda unge”.

Anders Rosen kommunråd i Halmstad och initiativtagare för konferensen förklarade varför han tyckte att det var viktigt att hålla konferensen just i Halmstad: ” I Halmstad är 11,5% unga utan arbete. Det duger inte. Vi har tröttnat på passiviteten inför en av vår tids svåraste problem, ungdomsarbetslösheten. Därför bjuder vi in till en konferens för att diskutera framtida lösningar”

Socialdemokraterna i Halmstads  vill föra en aktiv politik för att säkra de ungas möjlighet till arbete. Vi är övertyggade att arbetstillfällen skapas genom investeringar i välfärd och företagande. Det är en god arbetsmarknadspolitik som bekämpar arbetslösheten, inte passivitet eller sämre villkor för de som är arbetslösa. 

 

Här hittar du några bilder från konferensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-21 11:27