Kongress i Göteborg 2013

Socialdemokraterna i Halmstad hade tre ombud på plats i Göteborg för den socialdemokratiska partikongressen. För Halmstad åkte Margit Bik, Anders Rosén och Aida Hadzialic tillsammans med den övriga halländska delegationen.

Partikongressen präglades av samling och enighet. Kongressens fastslog enhälligt att socialdemokratins ambition är full sysselsättning och att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. En rad konkreta förslag för fler jobb och växande företag antogs.

Kongressen antog också ett regelverk för ordning och reda i välfärden. Regelverket ska se till att skattepengar går till välfärd och kvalitet samtidigt som valfriheten värnas. 

Här hittar du alla av kongressen antagna beslut: https://www.socialdemokraterna.se/Kongress-2013/Beslut/

Det så kallade Framtidskontraktet anger Socialdemokraternas prioriterade politik som ska genomföras 2014-2018.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-10 18:43