Arbetarekommunens ombud

Idag fredagen den 29 maj börjar Socialdemokraternas partikongress och såklart har vi våra representanter på plats som kommer att driva fram vår politik. 

Här kan du läsa lite mer om oss som åker till kongressen! 
 

Jonathan Johansson


Hej Jonathan!

Vad ser du fram emot mest nu när du ska åka som ombud till partikongressen?

Att få tillfälle att diskutera de två frågor jag brinner absolut mest för! Nämligen jobben och hur vi organiserar oss i partiet. Det ska bli väldigt spännande att få höra alla synpunkter från olika ombud och delegationer som sedan utkristalliseras till hur vi ska lösa arbetslösheten, de stora problemen med otrygga anställningar, den försämrade arbetsmiljön samt hur vi skall driva vårt parti framåt.

Vad gör du till vardags och vad har du för politiska uppdrag?

Till vardags jobbar jag inom livsmedelsindustrin på ett företag som heter Nordströms. Jag är klubbordförande för livsklubben där och har diverse andra förtroende uppdrag inom Livsmedelsarbetareförbundet. Dessutom sitter jag i region fullmäktige i Halland samt så är jag ledamot i driftnämnden för psykriatrin.

Vilken fråga, inom kongressens teman, brinner du mest för?

Svår fråga, men det måste vara frågan om den allmänna visstidsanställnignen. Och slutligen, varför ska man bli medlem i framtidspartiet Socialdemokraterna? En desto enklare fråga, vi är det största partiet av en anledning. Vi har medlemmar från alla delar av samhället men ger alla samma chans att påverka politiken oavsett kön, klass eller etnicitet. Vi tar till vara på allas kompetens och tar hänsyn till allas åsikter.

 

Lars El Hayek 


 

Vad ser du fram emot mest nu när du ska åka som ombud till partikongressen?

 Jag ser fram emot alla diskussioner och debatter som till slut ska mynna  ut i att vi får fram en slagkraftig jobbpolitik som tar sikte på EU.s lägsta  arbetslöshet 2020!

Vad gör du till vardags och vad har du för politiska uppdrag?

 Jag sitter i Barn- och ungdomsnämnden samt kommunfullmäktige.

 Vilken fråga, inom kongressens teman, brinner du mest för?

 Dels hur vi kan skapa en trygg och robust arbetsmarknad men även hur  vi kan skapa fler jobb som kan möta upp den globala konkurrensen och  befolkningstillväxten. Jag brinner även för att utveckla vårt egna parti, ett  parti som behöver förändras och moderniseras samt hitta fler vägar att  nå ut till potentiella medlemmar.

varför ska man bli medlem i framtidspartiet Socialdemokraterna?

För att det är i framtidspartiet Socialdemokraterna där du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun-region men även Sverige. Som medlem får du tillgång till de verktyg du behöver för att göra verklighet av just dina idéer och tankar.

 

Kristina Johansson


Hej Kristina!

Vad ser du fram emot mest nu när du ska åka som ombud till partikongressen?

Jag ser fram emot livfulla och viktiga diskussioner som ska föra oss framåt i vår jobbpolitik och som folkrörelse. Det är dessutom en härlig upplevelse att samlas så många socialdemokrater tillsammans.

Vad gör du till vardags och vad har du för politiska uppdrag? 

Jag är vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i personalutskottet, samt kommunfullmäktigeledamot.

Vilken fråga, inom kongressens teman, brinner du mest för?

Jag brinner för hållbara investeringar i utbildning och jobb där vi tar till vara på alla människors förmågor och innovationskraft. Bryggan mellan utbildning och arbetsliv behöver stärkas. Jag ser också fram emot att vi ska kunna vidare utveckla vår organisation – som ett öppet parti i tiden.

Och slutligen, varför ska man bli medlem i framtidspartiet Socialdemokraterna?

Därför att vårt parti står upp för idéer som är lika tidlösa som de är framtidsinriktade – frihet, jämlikhet och solidaritet. Vill du på den grunden och tillsammans med andra vara med och jobba för ett bättre samhälle - då ska du definitivt gå med!

 


Sidan uppdaterades senast: 2015-05-29 11:09