Kyrkovalet den 15 september 2013

Valmanifest kyrkoval 2013

- För en öppen folkkyrka med framtidstro

Den 15 september 2013 går Socialdemokraterna till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån.

Det är viktigt att alla tar vara på sin rätt att rösta - och berättar för släkt och vänner att de också bör rösta!

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka. Som landets största ideella organisation med nära 7 miljoner medlemmar och över 20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen runt om i Sverige. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål. 

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum 
1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!
2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!
3. Hålla Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde
4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!
5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!
6. Vara drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna
7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!
8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!
9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling
10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!
11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!
12. Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

Detta kyrkovalsmanifest är antaget av Socialdemokraternas partistyrelse den 1 oktober 2012.

Läs hela vårt kyrkovalsmanifest (PDF)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-04 00:31