Socialdemokraterna i Halmstad var med och bestämde Partiets politik

I helgen höll Socialdemokraterna sin 38e partikongress i Västerås och 3 hängivna Halmstadsbor var på plats och påverkade partiets politik i rätt riktning.

 
Krissi Johansson från Halmstad i talarstolen
Foto: Eduardo Aravena

 

Kristina Johansson, Vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och Vice ordförande i Personalutskottet, var en av Halmstadsombuden på kongressen:

” Socialdemokraternas kongress, har gett mig och jag tror nog alla i hallandsdelgationen - ny kraft att åka hem och skapa verkstad! Vi har haft kul och fattat många kloka beslut”

På kongressen lyftes många viktiga frågor.  Ett jämställt arbetsliv, offensiva jobb- och utbildningsinsatser, en aktiv näringspolitik, en mindre regelstyrd arbetsförmedling med friare tyglar att arbeta lokalt, en bättre matchning, etableringsinsatser för nyanlända och inte minst investeringar för fler bostäder. 

”Jag är också glad att en skrivning om att studie- och yrkesvägledningen ska förstärkas, kom in i riktlinjerna. Så kan elevers valkompetens och tillit till framtiden växa. Från Halmstad hade vi också en motion om att studie- och yrkesvägledningen ska ses över samt inkluderas i elevers hela skolgång. Att komma inför gymnasievalet i åk 9 är försent.”

Dessutom har Halmstadsombuden fått chans att påverka politken så att det nu exempelvis ska tas fram en personalpolitisk plattform för arbetsgivare i kommuner och landsting. Vi har tillsammans med andra fått gehör för att heltid måste bli norm i kommuner och landsting samt att de delade turerna ska bort. Det ligger också väl i linje med de motioner som fanns från Halmstad.


Nu tar vi tåget hem. Det gör vi med en kraftfull känsla och med sann framtidstro!

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-02 09:54