Svar till Hallandspostens ledarsida

Ledarsidan i Hallandsposten anser idag att vi socialdemokrater är ovana vid opposition. Vi väljer sällan att kommentera sådant som Hallandspostens ledarskribent skriver om men idag tycker vi att det är angeläget att kommentera ledarsidan.

För det första, Hallandspostens ledarsida har rätt i att vi Socialdemokrater är ovana vid att vara i opposition. Under nästan 90 år gavs det Socialdemokratiska partiet svenska folkets förtroende att leda landet. Inget annat demokratiskt land och parti har givits ett så högt förtroende. Därmed har vi också fått chansen att forma den svenska modellen och framgångssagan som är Sverige.

Samma sak gäller för Halmstad, vårt parti har under decennier styrt kommunen. Dagens ekonomiskt välmående Halmstad är därför i mångt och mycket format under socialdemokratisk ledning. Även vid valet 2010 – som ändå får anses vara ett dåligt socialdemokratiskt val nationellt sett – blev Socialdemokraterna Halmstads enskilt största parti. Moderaterna var inte ens i närheten av våra förtroendesiffror i kommunen. Det som satte stopp för en socialdemokratisk ledning 2010 var koalitionsbygget. Miljöpartiet valde att ingå en borgerlig allians vilket partiet självfallet är fritt att göra. Men Socialdemokraterna – det parti Halmstadborna främst ville se leda kommunen – miste chansen att leda Halmstad. Detta tycker vi naturligtvis är beklagligt och något vi måste hantera.

Därför har vi sagt att inför valet 2014 går vi till val själva och låter Halmstads medborgare avgöra vilka som ska leda kommunen. Vi är öppna för samverkan därför att vi vill bygga ett starkt Halmstad även framöver. För oss är god ekonomisk hushållning en ledstjärna och därför vill vi investera i sysselsättningen, utbildningen och välfärden. Det räcker inte att ha en stor pengapåse men låta arbetslösheten skena iväg och välfärden stegvis krackelera. Halmstad går därför helt enkelt åt fel håll och för oss är det angeläget att vända den utvecklingen, vi tror att Halmstad kan bättre. Vi har visat det förr och tänker göra det igen.För det andra, Hallandspostens ledarskribent skriver ett par saker som vi vill lämna upplysningar om. Socialdemokraterna vill att kallbadhuset ska vara på Östra stranden, inte Västra stranden som det står i Hallandsposten. Ledarsidan ifrågasätter likadant finansieringen av vår politik. Låt oss därför klarlägga, alla våra politiska förslag är till fullo finansierade. Precis som dagens politiska ledning presenterar ett budgetförslag varje år så lägger vi Socialdemokrater en fullgod alternativbudget. Den är framtagen genom stadskontorets ekonomienhet och tekniskt riktig. Vår ekonomiska (S)-princip är dock att vi ska investera i välfärden och stadsbyggnaden för att skapa framtidens tillväxt. Enbart genom att vara en attraktiv kommun, för dagens och framtidens Halmstadbor och näringsliv så kan vi klara ekonomin, skatteintäkterna och välfärden.

Anders Rosén  

Aida Hadzialic

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 16:05