Vad särskiljer den socialdemokratiska politiken?

Jag får ofta höra: men de är ju så lika, de olika politiska partierna!

Vad skiljer då i vår politik?

Socialdemokraterna vill ha en solidarisk trygghet hos hela folket. Om något händer – sjukdom, arbetsplatsen går i konkurs, man förlorar någon nära anhörig – i alla lägen ska man ha en stor möjlighet att komma tillbaka i livets karusell utan att förlora mer än nödvändigt. Det ska finnas trygghetssystem för alla. Vi anser att ett tryggt folk gör att Sverige växer. Om man slipper tänka på att överleva kan man förkovra sig och göra en verklig insats för landet.

Vad har då hänt?

Under Alliansens åtta år har den offentliga verksamheten konkurrensutsatts. Detta innebär att den blivit mer och mer i privat ägo. Vi har alla sett vart pengarna har gått. Vi socialdemokrater har som krav att vinster ska återinvesteras i verksamheten.

På samma sätt är det exempelvis med Arbetsförmedlingen. Coacher som har avtal med arbetsförmedlingen har tjänat stora pengar utan att så mycket arbete blivit gjort. Privata vårdcentraler tar gärna de lättaste patienterna i de rikaste områdena och lämnar det tunga till kommunen.

Människor börjar bli otrygga och de som har råd tar privata sjukförsäkringar.

Arbetslöshetsförsäkringen nedmonteras. Den blir så dyr att 400 000 personer direkt går ur systemet. Sjukförsäkringen nedmonteras. Folk blir utförsäkrade. Arbetskraftsinvandringen är inte längre för att få kunskap till landet, utan för att få billig arbetskraft till landet. Skuggarbetsmarknad, i form av bemanningsbranscher, växer.

Mycket av detta handlar om den höga tilltron till att marknaden tar hand om allt. Att den sköter sig själv. Marknadsekonomin är en bra tjänare men en mycket dålig herre.

Vi socialdemokrater anser att all vård, alla skolor, ska vara av god kvalitet. Det ska inte spela någon roll var du bor eller hur långt du har råd att resa, för att ta del av välfärd. För oss socialdemokrater är politik viktigt. Vi vill ha ett samhälle som är solidariskt, jämlikt, tryggt, där människor kan fokusera på framtidstro och tillförsikt, även om det ibland ”skiter sig”!

 

Bertil Andersson, Rosie Edlund & Anders Rosén
           
Sidan uppdaterades senast: 2015-02-16 11:49