Välkommen Eduardo C Aravena!

Eduardo C Aravena (S) Ombudsman berättar om motioner för SSU-Halmstad


Halmstadsarbetarkommun har en ny ombudsman sedan årsskiftet 2015. Hans namn är Eduardo C Aravena och är 30 år gammal. Han kommer närmast från en tjänst som valsamordnare i Halmstad. Eduardo är född och uppvuxen i Chile. När han som 17-åring flyttade till Sverige läste han Samhällsprogrammet på Katedralsskolan i Växjö. Därefter studerade han statsvetenskap på Linné universitetet.  Som tonåring i Växjö gick han med i SSU och var där aktiv medlem tills han flyttade till Göteborg och blev där medlem i partiet och ansvarade för bland annat marknadsföring av föreningens arbete.

November 2013 flyttade Eduardo till Halmstad då han tillträdde arbetet som valsamordnare i vår arbetarkommun.

Vad gör du som ombudsman?

Eduardo beskriver metaforiskt och entusiastiskt om rollen som ombudsman. Han beskriver att arbetarkommunen är maskinen och han själv är oljan som får maskinen att fungera.

Ombudsmannen har ett ansvar att tagna beslut från arbetarkommunensrepresentantskap, -vu och -styrelse förs vidare eller verkställs, detta görs i arbetarkommunens anda. I arbetet ingår också att kunna de stadgar som finns i partiet, att stödja arbetarkommunens ordförande Stefan Hansson genom att hitta underlag för olika frågor, hålla kontakt med expeditionen på Sveavägen 68 (68:an) och att vara uppdaterad med olika strategiska politiskafrågor.

Då våra kommunråd just nu saknar sekreterare så har Eduardo även en stödjande funktion för dem.

De mer praktiska arbetsuppgifterna kan vara att ansvara för olika former av utbildning för medlemmar samt utåtriktad verksamhet, så som torgmöten och dörrknackning.

Största utmaningarna 2014-2018

Förnyelse är ordet som Eduardo sammanfattar mandatperiodens största utmaning med.

Eduardo menar att politiken måste förnyas så att den blir attraktiv. Detta för att vi ska kunna ta över makten vid nästa val.

Partiet har många unga aktiva medlemmar i SSU, S-studenter och ungdomar. Det är nu ett stort glapp på aktiva medlemmar mellan åldrarna 30-50 år. Detta kan bero på många människors svårighet att få ihop sitt livspussel. Därför är det livsviktigt för partiet att vi förnyar vår politik så att den passar alla, säger Eduardo.

Har vi inga medlemmar, har vi ingen rörelse” /Eduardo 2015

Valsamordnaren som blev Ombudsman

Eduardo beskrivs av partimedlemmar vara ung och positiv med stor kunskap om partiet och vår politik. Han har uppvisat en smittande entusiasm och ett stort engagemang med ett tydligt och lyhört ledarskap under supervalåret 2014.

Lyssnar man inte på andra, får man ingen input och då lär man sig inget

/Eduardo 2015

För mer information

Har du några tankar, funderingar eller vill bjuda in Eduardo till er S-förening för utbildning eller information kontakta då Halmstad arbetarkommuns nya ombudsman Eduardo C Aravena.

Medlemmarna är mina chefer” /Eduardo 2015

Bild och text Mathias Sörensen (S)

Besöks- och postadress:

Socialdemokraterna Halmstad

Älesvägen 2 302 58 Halmstad

035 – 10 92 90

info@halmstad.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-23 11:43