Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen för socialdemokraterna i Halmstad har ansvar för att leda och verkställa beslut antagna av partiets lokala högsta beslutande organ, representantskapet. Representantskapet kan liknas vid en kongress där våra lokala partiföreningar utser ombud bland sina medlemmar vilka i sin tur ges mandat att företräda föreningarna.

Verkställande utskottet ingår i styrelsen.


Styrelsen för socialdemokraterna i Halmstad:

Margit Bik, Ordförande
Mobil 073- 838 1028
margit.bik@halmstad.sap.se 

Bertil Andersson, Vice-ordförande (Pensionärsrådet)
Mobil 070- 259 08 80
bertil.andersson@halmstad.se  

Monica Hellsten, Kassör
Mobil 073- 326 10 28
monicahellsten@hotmail.com

Urban Landström, Facklig Ledare
Mobil 070- 265 2380
Urban.landstrom@kommunal.se 

Jonathan Johansson, Studieorganisatör
Mobil 070- 612 77 67
jonathanjohansson93@msn.com

Matilda Rosander, Ledamot
Mobil 070- 950 41 66
rosander.matilda@gmail.com 

Folke Alfredsson, Ledamot
Mobil 070- 220 15 01
folke.alfredsson@bahnhof.se

Per Stané-Persson, Ledamot
Mobil 076- 103 99 32 
per.stane-persson@regionhalland.se

Bengt Tjellander,  Ledamot
Mobil 070- 491 82 56
t_bengt@hotmail.com

 

Ersättare

Jannike Karlsson, Ersättare (Kyrkopolitiskarådet)
Mobil 0738 55 33 33
jan.nike71@live.se

Rose-Marie Edlund, Ersättare
Mobil 073-334 70 14
edlund@halland.net 

Arber Gashi, Ersättare  (Internationella utskottet)
Mobil 076- 841 99 91 
arber.gashi@live.se

Kim Petersson, Ersättare
Mobil 0704 18 51 45
kimpetersson82@gmail.com

Anette Öhrn, Ersättare
Mobil 070- 540 28 93
aeohrn@telia.com

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-12 13:51