Verkställande Utskottet (VU)

Verkställande utskottet ansvarar för att förbereda styrelsens sammanträden. Utskottet har också en ledningsfunktion och i vissa fall beslutanderätt. Ledamöterna i verkställande utskottet är tillika styrelseledamöter.

Verkställande utskottet i Halmstad:

Margit Bik, Ordförande
Mobil 073- 838 1028
margit.bik@halmstad.sap.se'

Bertil Andersson, Vice-ordförande (Pensionärsrådet)
Mobil 070- 259 08 80
bertil.andersson@halmstad.se

Monica Hellsten, kassör
Mobil 073-326 10 28
monicahellsten@hotmail.com

 

Inadjungerade*

Selma Haskovic, SSU-Halmstads ordförande´
Mobil 073- 763 74 53
selma__h@hotmail.com

* SSU har rätt till att föreslå en inadjungerad ledamot. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-12 13:51