Föreningsråd 1 juni 2016

Till S-förening och S-fackklubbar                                  

i Halmstads Arbetarekommun

  

KALLELSE FÖRENINGSRÅD

Varje förening bör ha minst en representant.

  

DAG:             1 juni

TID:              kl. 18.00

PLATS:         Ifmetallhuset, Älesvägen 2, Vallås.

 

På dagordningen har vi:

  • Hur ska föreningsrådet fungera i framtiden?
  • Hur vill ni använda föreningsrådet?

  

Anmälan görs till expeditionen via e-post: info@halmstad.sap.se

 

VÄLKOMNA!

 

Halmstads Arbetarekommun

 

Margit Bik                         Bertil Andersson
Ordförande                       Vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-09 13:25