Vår politik

Vi står för en politik som skapar jobb, främjar företagande, värnar välfärden och satsar på miljön. Välfärd för oss betyder möjlighet att färdas väl genom livet. Vi vill att Halmstad ska vara en plats där människor vill tillbringa alla skeden av sitt liv. Halmstad ska vara en bra stad att växa upp i, för alla. Vi vill att alla invånare ska ha goda uppväxtvillkor och att folkhälsan, för så väl gammal som ung ska vara god oavsett var man bor i kommunen.

Du kan läsa våra ideologiska ställningstaganden på vårt framtidskontrakt här 

Du kan läsa om vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad 2016-2018 här

Vill du veta mer om planeringsdirektiven kan du läsa här