Fler bostäder & god livsmiljö

I ett socialdemokratiskt Halmstad har alla en god livsmiljö och en bra bostad. Samhället präglas av trygghet och gemenskap. De östra stadsdelarna är utvecklade med rekreationsområden, gångstråk och närhet till stadskärnan och havet. Kommunen vänder sitt ansikte mot havet. I ett integrerat Halmstad finns olika boendeformer att välja i alla kommundelar. All byggnation präglas av ett hållbart tänkande - ekologiskt, ekonomisk och socialt. Det finns kommersiell och kommuna service i alla bostadsområden.

 

 

Socialdemokraterna i Halmstad vill:

- Skapa förutsättningar för hyresrätter - ge unga möjlighet till eget boende

 - Ge förutsättningar för bostadskarriär genom blandat byggande i hela kommunen

 - Skapa en attraktiv stadskärna bland annat genom renovering av Bastionen som binder ihop centrum med Norre katts park. Vi vill också vända stadens ansikte mot Nissan och havet bland annat genom bygget av att maritimt centrum vid Nissan

- Genomföra vår Vision Öster där Halmstads östra stadsdelar knyts ihop med havet genom bygge av bostäder och gröna stråk ner till vattnet

 - Bygga ett kallbadhus som efterfrågas av Halmstadsborna och som hade gjort Halmstad till en ännu mer attraktiv besöksort. Turismnäringen är viktig för Halmstads ekonomi.

- Begränsa energiförbrukningen genom miljösmarta byggen, till exempel genom mer energisnåla hus

Du kan läsa mer om vår politik för bygga och bo för Halmstad i vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad. För att läsa mer om detta, klicka här!

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-19 22:51