Halmstad som kuststad

För oss socialdemokrater är det självklart att utveckla vår stads marina förutsättningar. Bostäder längs Nissan, strandpromenader och ambitionen att vända stadens ansikte mot havet är en möjlighet för Halmstad. Den marina miljön gör Halmstad unikt och stärker kommunens varumärke. Vi socialdemokrater vill exempelvis underlätta för båtturismen genom att göra det attraktivt att besöka Halmstad från sjösidan.

Vi föreslår:

- Utveckling av en gästhamn som är värd namnet

- Förädling och marknadsföring av Prins Berstils stig så att den slingrar sig på ett naturligt sätt genom både bostadsområden och det marina centrumet

- Ta tillvara på stugorna som tidigare fanns på Springbacken

- Bygg ett marint centrum och kallbadhus

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-22 13:50