Vi vill satsa på Vallås

                                                        

                                                

Idag höll vi pressträff i Vallås centrum. I en föreningslokal berättade vi om våra planer för området som sammanfattas i en motion som under dagen lämnats in för behandling av kommunfullmäktige.

Bostadsområdet Vallås byggdes upp under 70-talet och var på många sätt en föregångare när det gällde att planera ett stort bostadsområde. Vallås var också en stor anledning till att Halmstad blev årets stad 1971. Området består av ett blandat boende med hyreslägenheter, bostadsrätter och egna villor.

En ny syn på kollektivtrafiken fördes in med trafiken runt bostadsområdet och ingen genomfartstrafik. Det är väl försett med gång och cykelvägar och man koncentrerade det mesta av servicen till ett centrum. Ett centrum som genom åren blivit slitet och förändrats till sin karaktär. Tomma lokaler och rätt ruffiga miljöer gör att Vallås centrum idag inte upplevs som ett levande centrum.

Vår motion handlar om att levandegöra Vallås centrum. För att göra detta föreslås ett utomhusgym för seniorer, en spontanidrottsplats och att bygga ytterligare våningar på befintliga hus i Vallås centrum. Det i kombination med våra redan befintliga satsningar på föreningsliv, ungdomsverksamhet, skolan och sysselsättning för unga tror vi skulle bli ett viktigt och bra lyft för stadsdelen. Dessutom är detta paket jobbskapande, både på kort och längre sikt.

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-11 16:27