Vi ska bjuda in. Vi vill nå fler.

I ett socialdemokratiskt Halmstad lever alla i ett öppet, demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle där ömsesidig respekt råder. IT-utvecklingen och dess tillgänglighet i hela kommunen gör alla invånare välinformerade. Det finns ett spontant engagemang i kulturlivet. Tillgången till föreningsliv och folkbildning gör människor initiativrika. Möjligheterna att inhämta nya kunskaper ger alla goda chanser till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Många engagerar sig i samhällsfrågor.

Socialdemokraterna i Halmstad vill:

- Lyfta föreningslivet bland annat genom att satsa på ledarskapsutveckling

- Skapa mötesplatser för unga i dialog med dem. Halmstads välbesökta skejtpark tillkom tack vare Socialdemokraterna. Vi tog initiativet och såg till att skejtparken byggdes. Vi vill se fler sådana initiativ!

- Öka stödet till studieförbunden, för mer kultur och folkbildning

Du kan läsa mer om vår politik för en levande demokrati i Halmstad i vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad. För att läsa mer om detta, klicka här!

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-19 22:51