(S) i samråd med de äldre om politiken

Socialdemokraterna i Halmstad träffade idag Halmstadssenioner för att diskutera politik för de äldre i vår kommun. Målet var främst att lyssna och samla in förslag för hur vi bör utforma vår politik på området enligt de äldre själva. Mötet var välbesökt med ett femtiotal deltagare där många bidrog med konstruktiva förslag och synpunkter.

Den stora snackisen blev främst hemvårsbidraget men även frågor som tillgänglighet, kollektivtrafik, boendeformer och föreningsliv var uppe för diskussion.

”Vårt besked är tydligt. Vi var emot avskaffandet av hemvårdsbidraget och vi tänker införa det så fort vi får makten”, meddelade Aida Hadzialic.

Flera förslag går vi nu vidare med och en stark önskan var att hela Hemvårdsnämnden kommer till ett nytt möte där man får tydliggöra sina politiska ståndpunkter kring politiken för de äldre i vår kommun. Rose-Marie Henriksson tar med sig frågan till nästa nämndmöte den 14 december. Vi socialdemokrater tackade på plats ja till medverkan.

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-12 20:15