God ekonomisk hushållning

Devisen för oss socialdemokrater är att välfärden värnas genom god ekonomisk hushållning.

Socialdemokraterna har alltid varit och kommer alltid att vara för god ekonomisk hushållning. (S) styrde Sverige fram till 2006 och under stora delar av 1900-talet. Detta betyder att Socialdemokraterna har byggt upp den goda ekonomiska soliditeten som både vårt land och kommun har.

Under årtionden skapade således Socialdemokraterna det moderna, konkurrenskraftiga och rika Sverige som vårt land är idag. Vår socialdemokratiska ambition är naturligtvis att även fortsättningsvis föra en ekonomisk politik som tar ansvar för Sverige och Halmstad men som också främjar sysselsättningen och investerar i välfärden. 

Vår övertygelse och praktiska politik har visat att det ena ger det andra - god ekonomi och välfärd är varandras förutsättningar. God ekonomi ger välfärd men bra välfärd ger också ekonomisk tillväxt genom investeringar i exempelvis utbildning.

Vi socialdemokrater i Halmstad har som mål att full sysselsättning ska råda i vår kommun. Vår övertygelse är att vi alltid har råd med arbete – det är arbetslösheten vi inte har råd med. Därför vill vi använda Halmstads kommun som en ekonomisk motor för att få fart på den lokala arbetsmarknaden. När ekonomin stannar av är det helt enkelt viktigt att konjunkturstimulera så att det blir fart på arbetsmarknaden och jobben. Fler jobb kommer också ger en växande ekonomi och välfärd. Och när människor växer genom välfärden växer också ekonomin.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 17:44