Hållbar utveckling - miljö & energi

I ett socialdemokratiskt Halmstad lever människor i en ren och miljövänlig omgivning. Allas tillgång till kustremsor är en självklarhet tack vare allemansrätten. Klimatomställningen skapar möjligheter där forskning och näringsliv bidrar inom energi- och miljöområdet. Halmstad är ekologiskt hållbart, tar ett globalt ansvar och är en energineutral kommun som producerar lika mycket energi som vi gör av med.

 

 

Socialdemokraterna i Halmstad vill att:

- Andelen förnybar och lokalt producerad el fördubblas

- Uppvärmningen av kommunala fastigheter ska ske med förnyelsebara bränslen

- Livsmedlen i kommunens verksamheter ska vara ekologiskt producerade

- Halmstads kust och stränder är tillgängliga för allas behov av friluftsliv och rekreation

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-04 15:42