Halmstads Framtidskontrakt

"Politik- kamrater - det är att vilja något.Socialdemokratisk politik, det är att vilja förändringen, därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.... vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen gör utopier till verklighet." Olof Palme

Vi socialdemokrater i Halmstad vill att vår kommun ska ge välfärd och möjligheter till alla attforma sitt liv efter de drömmar och förväntningar var och en har.I vårt Framtidskontrakt för Halmstad talar vi om de möjligheter som vi ser att politiken haratt förändra och förbättra vårt samhälle. En stark demokrati, en god utbildning, möjlighet tillarbete och boende i en hållbar miljö skapar möjligheter att leva ett gott liv.Vi lyfter fram de politiska beslut som vi anser måste prioriteras för att göra Halmstad till enframtidsinriktad kommun med stora möjligheter för både nuvarande och framtidagenerationer.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 18:00