Jobb och näringsliv

I ett socialdemokratiskt Halmstad finns det jobb åt alla - vårt mål är full sysselsättning. Halmstads kommun är en attraktiv arbetsgivare där många väljer att söka jobb. Kunskapsbaserade företag står i centrum i vårt näringsliv. I Halmstad finns en bred arbetsmarknad med stora möjligheter att välja ett arbete. Småföretagares verksamheter växer tack vare ett bra näringslivsklimat. Högskolan bidrar i samverkan med kommunen i näringslivets utveckling.

Socialdemokraterna i Halmstad vill att:

- Kommunen ska ge jobb, traineetjänster, praktik och studentmedarbetartjänster där det sista betyder att studenter får jobb i  kommunen under sin studietid. Denna investering är generell men riktar sig i synnerhet till unga för att ge dem anställningsbarhet genom ett första steg ute på arbetsmarknaden. Detta stoppar ungdomsarbetslösheten och främjar sysselsättningen

- Arbetslösa ges möjlighet till utbildning som matchar arbetsmarkandens och näringslivets efterfrågan

Sommarjobb åt alla gymnasieelever under två (2) veckor med avtalsenlig lön

- Kommunen ska tidigarelägga investeringar för att konjunkturstimulera arbetsmarknaden och följaktligen gynna jobben

- Halmstads kommun ska vid upphandlingar kräva att leverantörer tar emot trainees och praktikanter. Kommunens upphandlingar ska också främja det lokala näringslivet

- Kommunens förvaltningar  och bolag ska påbörja ett generationsskifte

- Möjlighet till sommarlovsentreprenörskap ska införas

- Halmstads kommun ska aktivt verka för att fler företagsetableringar görs i Halmstad. Detta måste bli bättre för att fler företag och jobb ska tillkomma i Halmstad

- Kommunens taxor och avgifter för näringslivet ses över. Om företag belastas på grund av oskäliga taxor och avgifter behöver dessa revideras


Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 17:48