Jobb åt unga

Jobb skapar välfärd, både för den enskilde individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering och vi strävar efter full sysselsättning i Halmstad, särskilt bland unga. Med tanke på det allvarliga läget som svensk ekonomi befinner sig i är det nödvändigt att Halmstads kommun tar ansvar för att stoppa arbetslösheten.

Kommunen kan genom sin ekonomiska styrka och roll som arbetsgivare ge sysselsättning som många tjänar på. Den arbetslöse får jobb, näringslivet får arbetskraft med rätt kompetens och kommunen tjänar på lägre bidrag och stigande skatteintäkter.

Konkreta förslag för fler jobb åt unga i Halmstad:

- Halmstads kommun ska ge jobb åt alla unga under 25 år som är arbetslösa inom en (1) månad från sin arbetslöshet. Sysselsättningen ska vara ett steg in på arbetsmarknaden och ge kvalifikationer som ger anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Konkreta förslag för fler jobb

- Kommunen ska erbjuda:

- Jobb, traineeplatser, studentmedarbetartjänster och praktik

- Utbildning för kvalifikationer som arbetsmarknaden och näringslivet efterfrågar

- Sommarjobb åt alla gymnasieelever under två (2) veckor med avtalsenlig lön

- Halmstads kommun ska vid upphandlingar kräva att leverantörer tar emot trainees och praktikanter

- Kommunens förvaltningar  och bolag ska påbörja ett generationsskifte

- Möjlighet till sommarlovsentreprenörskap ska införas

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 17:59