Politik för fler & växande företag

Vi socialdemokrater vill att Halmstad ska erbjuda Sveriges bästa företagsklimat. Här ska företag startas, växa och välja att etablera sig. Företagande är viktigt för att det förverkligar människor samtidigt som det bidrar till Halmstads utveckling genom att fler jobb skapas.

En bredd av branscher ska vara representerade i Halmstad och vi ska framför allt bli ledande på att aktivt rekrytera nya företag till kommunen. 

En god näringskommun är också en god välfärdskommun där människorna inom företagen ska uppleva att Halmstad är Sveriges bästa livsplats som erbjuder högklassig välfärd. Vill vi attrahera talanger och andra högpresterande personer måste Halmstad exempelvis leverera en skola som är i toppklass. En god levnadsstandard och viljan att etablera stt företag i en viss kommun hänger ihop.

Socialdemokraterna i Halmstads konkreta förslag för bättre företagsklimat:

- Halmstads kommun ska aktivt rekrytera företagsetableringar till Halmstad; rekryteringen ska inriktas mot såväl befintliga företag och lärosäten som forskningscentret ESS i Lund. I dagsläget är Halmstads kommun alldeles för passiv i detta avseendet. Företag etablerar sig i Halmstad men utifrån egna initiativ. Halmstads kommun behöver inta en mycket aktivare roll som rekryterare.

- Ytan av etableringsklar mark ska öka för att snabbt tillmötesgå näringslivets behov.

- God infrastruktur. Det befintliga vägnätet ska ges god standard. Kommunikationen in till kommunen såväl söder- som norrifrån ska säkras.

- Halmstads kommuns service gentemot företag ska vara effektiv bland annat genom att en så kallad "en-port-in" skapas.

- Halmstads kommun måste konjunkturstimulera för att stimulera marknaden som befinner sig i stagnation. Vi vill därför tidigarelägga investeringar för att genom kommunens köpkraft öka efterfrågan på företagens tjänster och produkter.

- Kommunens taxor och avgifter ska ses över för att minska bördan på företagande.

- Halmstads kommuns upphandlingsförfarande ska ses över för att lyfta små- och medelstora företag i Halmstad. Kommunens köpkraft är ett viktigt instrument för att gynna tillväxten av nya lokala företag.

- Ett näringsområde med kunskapsbaserade företag och huvudkontor ska skapas runt Halmstad högskola.

- Dagens företagsinkubator Science park (som ägs av kommunen, högskolan och näringslivet) ska breddas till att omfatta även gymnasiestudenter som driver företag och likaså alla näringsbranscher.

- Ung företagsamhet (UF) ska introduceras för årskurs 6-9 och sommarlovsentreprenörskap ska införas.

- Halmstads kommuns gymnasieskola ska ses över tillsammans med näringslivet, högskolan och arbetsförmedlingen för att skapa en gymnasieskola med utbud av kvalifikationer som matchar framtidens arbetsmarknad.

 

Nyligen besökte Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven Halmstad tillsammans med partiets näringspolitska talesperson Jennie Nilsson. Bland annat besökte Löfven företaget HMS som är ett framtidsinriktat teknikföretag där bland annat också Halmstad högskolas rektor Michael Alexandersson medverkade tillsammans med våra kommunråd Anders Rosén och Aida Hadzialic.

 

Vid senaste Tillväxtmässan medverkade Socialdemokraterna som enda parti med egen utställning. Det var första gången ett politiskt parti medverkade som egen aktör på mässan. Här startade vi en företagarpanel för att kunna föra en dialog med Hallands företagare kring hur framtidens näringspolitik bör vara. Vill du vara med är du välkommen att höra av dig till oss.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 17:59