God jul och gott nytt år från S kommunråd i Halmstad

God jul och gott nytt år från S kommunråd i Halmstad

 

Ja, då lägger vi ytterligare ett år bakom oss. Ett från vår sida sett mycket aktivt internt jobb i våra utskott samt nämnder och styrelser har gett oss inflytande över realpolitiken. Ja vi vet, det är alltid en avvägning hur mycket vi i opposition skall "hjälpa" borgarna respektive hur mycket vi skall strida i media. Med nuvarande mediasituation är valet inte så svårt.

 

Vi tycker i alla fall att vårt nuvarande arbetssätt ger ett bättre Halmstad och framförallt ett bättre utgångsläge när vi tar över senast 2018. Vi har varit flitiga med motioner, som tvingat 5 klövern+ att visa upp hur splittrade de är. Vårt fokus har legat på de traditionella frågorna; äldreomsorgen, utbildningssidan samt personalfrågorna med en liten uppstickare i form av socialnämnden.

I samtliga dessa frågor har vårt parti fört en politik där vi visar halmstadsborna att det är vi som har lösningarna.

 

Vi har idag majoritet i äldreomsorgsfrågorna - bra jobbat hemvårdsnämnden! Vi har fått kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att även titta på högskolealternativet för Kattegattgymnasiet - bra jobbat av både samhällsbyggnadsutskottet och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden!

 

När det gäller barn- och ungdomsfrågorna (både för- och grundskola) har vår fullmäktigegrupp tagit svåra men nödvändiga beslut. Detta har varit möjligt tack vare ett mycket bra jobb av barn- och ungdomsnämndsgruppen som försett oss med nödvändiga fakta.

 

Personalfrågorna vinner ett allt större gehör. Inte hos borgarna men alltjämt ute på förvaltningarna.

Vi ser dagligen förvaltningar som pressas till sitt yttersta under ett borgerligt styre vilket har lett till alldeles för höga sjuktal. Det är något vi måste ta tag i till nästa år.

 

Det som dock sticker ut mest under året som gått är det man kallar flyktingkris. En kris för alla flyktingar och en möjlighet för oss i Sverige. För ett år sedan fick vi statistik från vår eminente statistiker på kommunen: vi behöver bli minst 4000 personer fler i vård och omsorg. Så kommer då cirka 5000 personer - som på beställning. Många har redan klarat av sin skolgång och behöver bara valideras med svenska mått. En oerhörd möjlighet som vi i Halmstad måste se till att ta vara på.

I detta arbete har personalen i kommunen varit fantastisk! De ideella krafterna i kommunen har också varit enastående! Alla dessa personer som väljer att inte fastna i problem utan hittar lösningar! Det har många gånger framkallat pytteskinn.

Vi hoppas att detta fantastiska arbete nu inte avstannar utan fortsätter även in i nästa år och att vi ser till att de människor som flytt från elände och krig får en meningsfull tillvaro i vår stad.

Med detta vill vi säga stort tack och önska en god jul och ett gott nytt år till alla partikamrater som gjort ett fantastiskt jobb. Stort tack också till all personal som finns i Halmstads kommun. Utan er kämparanda hade vi inte klarat oss!

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:38