Veckobrev 2015, vecka 44

Veckan som gick

Måndag 26 oktober

Veckan inleddes med sedvanligt måndagsmöte. På eftermiddagen hade Rosie besök om en idé gällande anhörigboende. Därefter var Anders och Rosie samt Ulla Winblad på näringslivsbesök på Hemsida 24. Ett företag med många och spännande ideér. 

 

Tisdag 27 oktober

En dag för skrivarbete och förberedelse för fullmäktigegrupp samt fullmäktigemöte. Bland annat yrkade vi Socialdemokrater på avslag vad gäller padelhall på Sannarp, av den anledningen att vi inte vill bygga så nära gymnasieskolan. Det är stor chans att vi kommer att behöva bygga ut skolor i Halmstad och då ska vi inte begränsa den möjligheten. Gärna padelhall men någon annanstans! Delårsbokslutet diskuterades och vi Socialdemokrater är oroande över att de överskridanden som görs på grund av fler barn och fler äldre och högre sjuktal hos personalen inte tas på allvar av majoriteten. Det räcker inte att säga till personal att de ska bli friskare. Vi måste skapa en bättre arbetsmiljö! När personalen hela tiden ”tar snabbare och längre kliv” är det större risk för ökade sjuktal.

 

Onsdag 28 oktober

Denna onsdag ägnade kommunråden åt planering för resten av året samt vårens budgetarbete. Lite diskussioner om vad som varit bra och vad vi kan göra bättre. Kommunikationsvägar diskuterades, samt prioriteringar. På kvällen var Bertil på styrelsemöte med Riksbyggen.

 

Torsdag 29 oktober

RosieochBertil besökte Vallås för att lyssna påvad Hans Hoff har att berätta om vad som händer i regeringen. Eftermiddagen ägnade Rosie åt höstkampanjarbete. Bertil förberedde föreningsmöten nästa vecka. 

 

Fredag 30 oktober

För Rosie och Bertil var det inläsningsdag, förberedelse för både samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsemöte. Samhällsbyggnadsutskottets 500 sidor långa handlingar innehåller ärenden som reservation av olika tomter i Kårarp samt detaljplaner i Eldsberga och Vallås. Kommunstyrelsens 1000 sidor långa handlingar behandlar bland annat ekonomirapporter, tilläggsanslag för våld i nära relationer, val av hjälpmedel, motion om fiskartorpet ”Lilla Köpenhamn”, detaljplan Snöstorp, revidering av olika taxor, kommunal energiplan,  Science Park samt optisk sopsortering. Kvällenför Rosie och Anders gick till att besöka Näringslivsgalan för första gången. 

 

Veckan som kommer

Måndag 2 november

Veckan inleds med sedvanligt måndagsmöte. På eftermiddagen har Rosie träff med partikollega för att diskutera hemsida och skrivningar. Anders ägnar eftermiddagen åt träff med verksamhetsberedningen där man skall diskutera BUN. På kvällen är det gruppmöte i fullmäktigegruppen. 

 

Tisdag 3 november

Denna dag går på förmiddagen åt till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för Rosie och Bertil och på eftermiddagen är det kommunstyrelse för alla tre råden. Anders är på möte i ledningsutskottet på förmiddagen där man bland annat kommer att diskutera delårsrapporten för 2015 och verksamhetsplanen för 2016.Bertil är på kvällen på möte med 6F om bostadsbyggnation och kommande projekt.

 

Onsdag 4 november

På förmiddagen är Bertil och Rosie på möte om kommuninvånardialog. På kvällen har Rosie möte med Kvinnodistriktet. Bertil är tillsammans med Per Persson från regionen på Andersbergs S-förening om utveckling på öster och lokaltrafik. Anders är på förmiddagen i Kungsbacka tillsammans med bland andra landshövdingen Lena Sommestad på integrationsråd. På eftermiddagen är det kommunberedning och dagen avslutas med att titta på handbollsmatch mellan Sverige-Ryssland genom HK Drotts ”Kings Club”.

 

Torsdag 5 november

Torsdagen ägnas åt möte medPer Persson och Liselott Benskjöldpå Region Halland för att diskutera gemensamma frågor mellan Halmstads kommun. På kvällen åker Bertil till Katrineberg för möte med ABF.

 

Fredag 6 november 

Bertil är på White arkitektbyrå på förmiddagen, på eftermiddagen är det 75-års jubileum på Riksbyggen. Rosie har inläsningsdag. Anders är på företagsbesök hela dagen.

 

Lördag 7 november

Vi avslutar höstkampanjen i Halmstad med en utåtriktad aktivitet utanför Harrys  med start klockan 11.00. Vi delar ut vårt material och träffar medlemmar, sympatisörer och medborgare. Välkommen!

 

Söndag 8 november

Fars dag!

 

Reflektioner från veckan som gått.

Dålig måluppfyllelse och stora underskott – en dålig kombination

I tisdagskväll debatterade vi delårsbokslutet i Kommunfullmäktige. En debatt som i mångt och mycket kom att handla om de konsekvenser detta bokslut får för verksamheterna ute i vår kommun.

Att nämnderna tidigare inte kunde leva upp till de av Kommunfullmäktige fastställda målen visste vi redan (trots att de är reviderade)men att vi nu också skall addera stora underskott i de 4 stora nämnderna är djupt olyckligt.

Nämnderna har olika förutsättningar för att ta sig ur underskottet. Barn o Ungdomsnämnden har enligt min uppfattning det lättast av 2 skäl. Dels är underskottet inte så stort och dels har man med så stor budgetram lättare att göra prioriteringar. Svårast har Hemvårdsnämnden, det är av det skälet de har fått 3 år på sig att hämta hem sitt underskott. Min uppfattning är att detta inte kommer att gå utan externa tillskott. Exempel på sådana tillskott kan vara att Kommunfullmäktige i budgetramen förstärker Hemvårdsnämnden, ett annat kan vara de aviserade stadsbidrag som den Socialdemokratiska regeringen har med i sitt budgetförslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden får 2 år på sig att hämta hem underskottet vilket inte blir lätt eftersom man redan jobbar i en slimmad organisation där man redan vänt på varje sten.

Till denna dystra profetia skall läggas de ytterligare sparbeting som 5 klövern + har med i sin budgetplan för 2017 – 2019 på 100 miljoner kronor.

Hur skall detta lösas frågar sig då vän av ordning och dessutom Kommunstyrelsen?

Vi har fått in svar ifrån nämnderna. Mycket av svaren handlar om att förvaltningarna skall jobba med de skyhöga sjuktalen. Det tycker vi Socialdemokrater är en god idé. Det har vi sagt i flera år och även avsatt pengar till detta ifrån vårt eget kapital. Dock har Femklövern + inte lyssnat på detta å nu står vi inför fullbordat faktum. Dessutom utan de pengar som vi genom åren förslagit.

Jag är orolig för Halmstads kommuns driftsorganisation och det borde fler vara.

 

 

Anders Rosén           anders.rosen@halmstad.se                   035-13 73 06                  


Rosie Edlund            rose-marie.edlund@halmstad.se         0721-57 43 28                       


Bertil Andersson       bertil.andersson@halmstad.se             0721-57 43 56

 

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:37