Veckobrev 2015, vecka 47

Veckan som gick


Måndag 16 november

Denna vecka hade vi en praktikant, Emma, som gått bredvid och sett vad vi kommunråd gör i vårt dagliga arbete. Veckan inleddes inte med traditionellt måndagsmöte. Istället var Rosie, Bertil och Emma på möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU). På ärendelistan bland annat information om det nya bostadsområdet vid Slottsmöllan, bostadsförsörjningsprogam, planuppdrag för Österskans och vår motion om Bastionen och Norre katt. Vad gäller byggnationen på Slottsmöllan är det ofta så att vi får ett gestaltningsprogram där vi kan se hur byggaren/ansökaren tänker sig att området ska se ut. När det sedan söks bygglov kan det se helt annorlunda ut. Enligt exploateringsavtalet har exploatören förbundit sig att följa gestaltningsprogrammet, men så blir inte alltid fallet. Vilket vi i KSU har reagerat mot och försöker stävja. När det gäller Bastionen kommer vi att ha en mini-workshop vid ett kommande reresentantskapsmöte och motionen blev bordlagd då de styrande helt plötsligt vill ha en dialog med oss (verkar som de känner att vi har övertag). På eftermiddagen var Bertil på möte med Laholmsbuktens Vatten och Avlopp (LBVA) och på kvällen träffade han partiets bostadspolitiska grupp. Anders och Rosie ägnade eftermiddagen åt möte med viceordföranden i Socialdemokraterna på socialförvaltningen där vi bland annat fick en dragning om aktuellt läge av förvaltningschefen samt respons på vår budgetplanering.

 

Tisdag 17 november

På tisdagen var alla kommunråden på kommunstyrelsemöte (KS) med avslutning av temaåret 2015 och en genomgång av arbetsformer och organisation för KS.  På eftermiddagen diskuterades bland annat revisorernas granskning av delårsrapporten samt Plönninge naturbruksgymnasium. Vi fick också information om utveckling av högskoleområdet och nuvarande Kattegattskolan. På kvällen var Anders och Bertil på Vallås och träffade nyanlända flyktingar som håller på att lära sig svenska, vi blev imponerade av deras vilja att lära sig ett nytt språk och insåg också vilken kunskap och kompetens som finns hos många av dem. På kvällen hade Rosie möte med hemvårdsgruppen.

 

Onsdag 18 november

Bertil ägnade dagen åt inläsning och planering. Under eftermiddagen åkte praktikanten Emma åkte tillsammans med Rosie och informationssekreterare Joel till några olika asylboenden. Känslorna var blandade efteråt. Anders hade under dagen samtal med en viceordförande, möte med processtödjare. På eftermiddagen var Anders på möte med kulturföreningen på biblioteket.

 

 

Torsdag 19 november

På förmiddagen fick kommunråden en genomgång av Trafikförsörjningsprogramet inför dialog med Regionen. Rosie hade därefter möte med en viceordförande. Samarbete och kommunikation är viktigt i partiet. På kvällen deltog Bertil i debatt om klimatförändringar, ett arrangemang anordnat av Riksteatern och en del i deras projekt ”Run for your life”. Under eftermiddagen var Anders på besök hos Lernia för att titta närmare på deras introduktionsutbildning för nyanlända.

 

Fredag 20 november

På morgonen var Anders och Bertil på en intressant föreläsning av Janne Andersson tränare i IFK-Norrköping anordnad av IS-Halmia. Senare på dagen var Bertil och Anders kulturella med visning av Olle Agnells konst. Rosie träffade en viceordförande i partiet och sedan var det skrivarbete och telefonsamtal som gällde.  

 

Veckan som kommer

Måndag 23 november

Veckan inleds med att vi åter är tillbaka i rullorna med måndagsmöte. På eftermiddagen träffar kommunråden viceordförandena i de kommunala bolagen. På kvällen har Socialdemokraterna bjudit in till ett öppet möte om integration med Rosie och Annika Vannerberg, samordnare i kommunen.  

 

Tisdag 24 november

För Rosie börjar tisdagen med möte med viceordförande. Därefter är det möte med Region Halland tillsammans med Anders och Bertil om trafikförsörjningsplanen. På eftermiddagen är det möte i kommunstyrelsen och därefter möte med Rådhus AB. På kvällen är det kommunfullmäktige.

 

Onsdag 25 november

Bertil och Rosie är på Pizza och politik på Medborgarservice Andersberg. Pizza och politik samlar boende på Andersberg och beslutsfattare från kommunen för att diskutera samhällsaktuella frågor under fria former. Årets tema är röstdeltagande och tanken med kvällen är att Andersbergborna ska få möjlighet att träffa kommunens politiker och diskutera hur staden styrs. En viktig fråga är också hur invånarna kan engagera sig för att påverka samhället. Alla är välkomna att delta i diskussionerna och under kvällen bjuds det på pizzaoch dryck. Mötet börjar klockan 18.00. Anders åker under onsdagen till Stockholm för möte med SKL:s internationella beredning. Åter torsdag kväll.

 

Torsdag 26 november

På torsdag närvarar Rosie på invigningen av det nya migrationscentret i Halmstad. Efter det åker Rosie till Oskarström för att vara med på invigning av äldreboende. Bertil träffar under förmiddagen förmiddagen försvarsministern på LV 6. På eftermiddagen och kvällen är Bertil på Riksbyggen för att diskutera ”Hållbart byggande”. 

 

 

Fredag 27 november

Bertil är på möte med Science Park och Rosie är på möte med Näringslivsbolaget och på eftermiddagen är det avtackning av Anders Bergenek, som går i pension.  

 

Söndag  29 november

Första advent och på kvällen är det ljusfest i centrala Halmstad.

 

Reflektioner från veckan som gått

Run for your life

Fram till klimatmötet i Paris genomför Riksteatern en stafett till Paris med olika nedslag utmed vägen. På torsdagskvällen var de i Halmstad med debatt om klimatfrågor och global uppvärmning där vi Socialdemokrater deltog.

Den globala uppvärmininge är den absolut största och viktigaste frågan framöver, vi i Sverige och Halmstad kan inte låsa in oss i en egen bubbla och tro att vi går skadelösa, vi måste och skall dra vårt strå till stacken.

Det innebär för mig som enskild att tänka över vad jag kan göra för att minska min påverkan på miljö och energiförbrukning. För Halmstad som kommun innebär det att vara ett föredöme och också skapa incitament för att underlätta för oss alla.

Det jag kan göra är att ändra mina resevanor, att inte ta bilen i onödan, jag kanske kan sänka temperaturen i min bostad, jag kan tänka över den mat jag köper så att den är klimaträtt, jag kan bli bättre på återvinning och återanvändning, listan kan bli hur lång som helst men som det mesta handlar det om att tänka efter före.

Det kommunen kan göra är i mångt och mycket att se över den egna verksamheten med resor, livsmedel och återvinning. Men kommunen måste också skapa förutsättningar för att det skall vara enkelt att välja rätt, bra cykelvägar, en kollektivtrafik som fungerar till ett rimligt pris. Kommunen skall också genom sitt planeringsarbete verka för en hållbar utveckling och hållbart byggande för.

Det är också av yttersta vikt att klimatmötet i Paris verkligen sätter ner foten och kommer överens om tydliga mål och regler.

Bertil Andersson

Kommunråd S i Halmstad

Anders Rosén            anders.rosen@halmstad.se                         035-13 73 06

Rosie Edlund             rose-marie.edlund@halmstad.se                0721-57 43 28

Bertil Andersson        bertil.andersson@halmstad.se                    0721-57 43 56

 

 

 

 

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:38