Veckobrev 2015, vecka 51

Veckan som gick

Måndag 7 december

Sedvanligt måndagsmöte på förmiddagen där vi bland annat gick igenom ärenden inför kommande möten i kommunstyrelsens ledningsutskott, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen. Därefter hade Rosie möte om motionen om Bastionen/Norre Katt. Under eftermiddagen arbetade Bertil med arbetarekommunens stadgar som ska beslutas vid årsmötet. På kvällen var det gruppmöte med kommunstyrelse- och kommunfullmäktigegrupperna.

 

Tisdag 8 december

På tisdag förmiddag var det möte för Bertil och Rosie i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fastighetsnämnden får i uppdrag att bygga en permanent förskola med 4 avdelningar i Oskarström samt en i Söndrum. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till tävlingsprogram för markanvisning på Tyludden 1:26 för att bygga hotell. Samråd ska ske om detaljplan för del av Kvarteret Bagaren för byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för kontor, hälsovård och handel. Granskning av detaljplan för del av Fyllinge 20:393, det vi kallar för fjärde kvadranten, i Fyllinge. På eftermiddagen möte med Kommunstyrelsen. De ärenden som går vidare till kommunfullmäktige är avveckling av Skavbökeskolan samt två ändrade/justerade avgifter och subventioner gällande hemvårdsnämnden. På kvällen var Bertil på möte med ABF, ett steg mot ett ABF i Halland. Anders är under kvällen på möte med Vallås socialdemokratiska förening.

 

Onsdag 9 december

Under onsdagden var Bertil på personaldag på Laholmsbuktens Vatten och Avlopp (LBVA). Rosie åkte runt på boenden för funktionsnedsatta tillsammans med socialnämndens viceordförande. Anders var på Nordisk infrastrukturkonferens i Helsingborg.

 

Torsdag 10 december

Under torsdagen och fredagen var Bertil på elektrikerförbundets personalkonferens där man bland annat diskuterade integration i arbetslivet. På torsdagen låg Rosie däckad av förkylning. Passade bra till det tråkiga vädret! Anders var på invigning av Hallandsåstunneln på förmiddagen tillsammans med ca 200 företagare från Halmstad respektive Helsingborg. På kvällen Nobelfestligheter på Andersberg.

  

 

Fredag 11 december

Under förmiddagen var Anders på möte om rekrytering av biträdande kommunchef och bestämde tillsammans med rekryteringsfirman om kravprofilen inför utlysningen. Därefter lussefirande i caféet på rådhuset och senare möte med miljö- och hälsovårdsnämnden om miljökrav på våra förskolor. Under eftermiddagen möte med Imre Gulyas om viktiga ärenden inom teknik- och fritidsnämnden. På fredagkvällen var Anders och Bertil på möte med Halmstads Fastighets AB (HFAB). Rosie skulle på kurs i Viskadalen men det satte förkylningen stopp för. Anders var på jullunch på Dramalogen.

Söndag 13 december

På söndag är det ett nytt försök med ljusfesten och vi hoppas på bättre väder än förra veckan!

 

 

Veckan som kommer

Måndag 14 december

Måndagen inleds med måndagsmöte. Därefter är det OPUS-dagen då ett antal analyser av kommunen inför kommande års planeringsprocess presenteras. Bland annat kommer en uppdaterad befolkningsprognos att presenteras och hur man kan fånga upp värdegrundsfrågorna i planeringen. Anders och Rosie har därefter möte i verksamhetsberedningen. Rosie ska på möte om Lilla torg på eftermiddagen. På eftermiddagen är det också träff med viceordförandegruppen där vi bland annat diskuterar det kommande budgetarbetet inför nästa år.

 

Tisdag 15 december

Anders inleder tisdagen med frukost i festsalen där Johan Stael von Holstein medverkar. Bertil har möte med viceordföranden i teknik- och fritidsförvaltningen, byggnadsnämnden, miljönämnden och Laholmsbuktens Vatten och Avlopp (LBVA) om hur man kan samarbeta bättre. Rosie ska skriva verksamhetsberättelse och planerar inför fullmäktigemötet. På kvällen är det möte med kommunfullmäktige. På dagordningen står bland annat nedläggning av Skavbökeskolan, ändrade avgifter och subventioner inom hemvården och namnbyte på miljö- och hälsoskyddskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bertil är inte på fullmäktigemötet utan ska på Halmstads Fastighets AB:s information om Vallås centrum.

 

Onsdag 16 december

På onsdag förmiddag träffar Bertil och Ulla Winblad destinationsbolaget om inlandsturism. På eftermiddagen träffar Anders och Bertil Rikshem om bostadsbyggnad. Rosie har tentamen i bolagskurs samt besök hos tandläkaren. På eftermiddagen beger sig Anders till Stockholm för möte med SKL:s internationella beredning. Åter torsdag kväll.

 

Torsdag 17 december

Torsdag är en mötesfri dag för Bertil. Rosie har möte i Rådhus AB och på kvällen julfest med gamla arbetskamrater i Hallands Bildningsförbund.

 

 Fredag 18 december

På fredag träffar Bertil olika entreprenörer om stadsutveckling tillsammans med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ordförande Henrik Oretorp. Rosie har en dag att städa i mail och papper och budgethögen som behövs tas tag i. Anders har styrgruppsmöte om resecentrum.

 

 

 

Anders Rosén                             anders.rosen@halmstad.se                          035-13 73 06          

 

Rosie Edlund                              rose-marie.edlund@halmstad.se                  0721-57 43 28              

 

Bertil Andersson                         bertil.andersson@halmstad.se                      0721-57 43 56

 

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-14 12:12