Veckobrev 2016, vecka 4

Veckan som gick
 
Måndag 18 januari
Veckan inleddes med traditionellt måndagsmöte, Rosie är tillbaka från sin semester. Mötet ägnades åt genomgång av ärenden till tisdagens möten med Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU), Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) och Kommunstyrelsen (KS). På eftermiddagen var det möte med våra vice ordföranden i nämnderna, denna gång på kulturhuset.
Tisdag 18 januari
På tisdagen var det en lång mötesdag.För Bertil och Rosie var det samhällsbyggnadsutskott på förmiddagen, bland ärendena var det en fortsatt utveckling av ”paviljongstaden” där det lyser igenom den borgerliga ledningens dåliga framförhållning. Bland de positiva besluten var att sätta igång arbetet med utvecklingen av Kärlekens idrottsplats, ännu en av våra idéer som plockats ur kylen. Anders satt i lednigsutskottet under förmiddagen. På agendan stod bland annat en översyn av ägardirektiven inom kommunens helägda bolag. På eftermiddagen var det kommunstyrelse för alla tre kommunråd. Bland ärendena beslutades om ännu en socialdemokratisk idé, en utvecklingsprogram för Vallås. Vi får se om det blir som vanligt, mycket snack och lite verkstad.
Onsdag 19 januari
Bertil träffade representanter för IF-metall och Byggnads om yrkesutbildningarna. På kvällen var Bertil på styrelsemöte med 6F S-förening. Rosie besökte olika HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Socialnämndens viceordförande Tord Johansson under dagen. Det är viktigt att komma ut och prata med personalen för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Anders var i Stockholm för Sveriges kommuner och landstings (SKL) internationella dag med fokus på EU-frågor. Bland annat besök av representanter från EU-kommissionen som presenterade prioriterade områden inför 2016. Även besök av en rad representanter från kommuner som har Brysselkontor. Intressant att lyssna på hur svenskamkommuner gör sig hörda i beslutsprocesser i EU.
Torsdag 20 januari
Bertil ägnade dagen åt inläsning och planering. Rosie hade olika möten och samtal på Rådhuset. Anders hade möte om Nissans vattenråd och senare på eftermiddagen vigsel på rådhuset.

Fredag 21 januari
På fredagen träffade Bertil och Anders barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med vår vice ordförande Krissi Johansson. På eftermiddagen var Bertil på verksamhetsbesök vid förskolor med Krissi. Rosie har ett möte med revisor och sedan möte med Vänsterpartiet. Anders hade ytterligare ett möte om Nissans vattenråd inför kommande arbete som ordförande under 2016.

Veckan som kommer
 
Måndag 25 januari
Morgonen startar med möte med Verksamhetsberedningen för att förbereda budgetarbetet för Anders och Rosie. Måndagsmöte blir under en arbetslunch. På eftermiddagen är Bertil på möte med LBVA.
Tisdag 26 januari
På morgonen har Bertil möte om Slottsmöllans tegelbruk, på eftermiddagen träffar Bertil Arbetarekommunens ombudsman. Rosie har en dag vid skrivbordet på Rådhuset. Anders sitter i extrainsatt ledningsutskott under förmiddagen med anledning av förslag på nedläggning av Holms skola samt Slättåkraskolan.
Onsdag 27 januari
Bertil är på biblioteket för en föreläsning om klimatförändringar och dess konsekvenser. Detta är ett arrangemang anordnat av Klimataktion Halmstad. Rosie träffar Henrik Oretorp angående motionen om Norre Katt/Bastionen. På eftermiddagen har Rosie förhoppningsvis ett sista möte med tandläkaren. Anders är på heldagsmöte med kommunberedningen i Falkenberg.
 
Torsdag 28 januari
Bertil har en dag för reflektion och inläsning. På kvällen är det möte med Arbetarekommunens representantskap där Aida Hadzialic medverkar. Vi kommer att ha tre workshops som gäller Folkparken, Österskans samt Norre Katt/Bastionen.
Fredag 29 januari
Bertil är på möte med landshövdingen om klimatfrågor. Rosie åker till Viskadalen för kommunrådsutbildning.
Lördag 30 januari
Rosie är fortfarande i Viskadalen.
Sidan uppdaterades senast: 2016-01-25 11:39