Veckobrev 2016 vecka 10

Måndag 7 mars

Måndagen inleddes som vanligt med måndagsmöte. Därefter var det planeringsdag för kommunråden tillsammans med gruppledaren Ulla Winblad.

 

Tisdag 8 mars

Tisdagen var det Internationella kvinnodagen och Bertil gratulerade med tårta! Förmiddagen ägnades åt möte i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för Rosie och Bertil där vi bland annat hade höga diskussioner om hur Halmstad ska se ut i framtiden. Mycket bra! Anders var under eftermiddagen på en rundtur längs Nissan tillsammans med Lena Sommestad och tjänstemän från Länsstyrelsen, Nissans vänner och berörda markägare. Tanken med rundturen vara att skapa större samverkan för att förbättra Nissans ekosystem och underlätta fiskvandringen. Konstruktiva diskussioner där vi bland annat kom fram till att sätta upp fiskräknare vid Sperlingsholms vattenkraftverk.

 

Onsdag 9 mars

En dag på kontoret för Rosie, på förmiddagen och sedan träff med viceordförande. På kvällen möte med S-kvinnor Halland för Rosie för planering av årsmöte som ska ske i Halmstad den 16 april. Bertil förberedde sig inför årsmöte på arbetarekommunen under eftermiddagen. Årsmötet på kvällen behandlade bland annat förslag till nya stadgar. Beslut kommer vid ett extra årsmöte mot sommaren. Vi valde också en ny styrelse och ordförande. Grattis Margit Bik! Vår gamla ordförande Stefan Hansson avtackades. Anders var i Stockholm på seminarium för regionförstoringen där det bland annat presenterades en ny sverigekarta med 6 nya regioner. Enligt förslaget kommer Halland att tillhöra Västra Götaland och Värmland.

 

Torsdag 10 mars

Rosie besöker Framtidsmaskinen 2026, en mötesplats mellan näringsliv och ungdomar. Framtidsmaskinen är ett samarrangemang mellan Halmstads Näringslivs AB, Ung Företagsamhet och deras regionala UF-mässa Entreprenörskap på riktigt, Region Halland och de Halländska kommunerna. Det var fantastiskt att komma in i lokalen och känna all kraft, all kreativitet, ivrighet och all ungdom. Lokalen var full av bås där ungdomar från hela Halland ställde ut sina företagsidéer. Bertil hade besök från Mon Ami som jobbar med utbildning av långtidsarbetslösa och nyanlända. Vi gjorde en rundvandring på rådhuset och berättade om hur politiken fungerar i Sverige. Anders var kvar i Stockholm för möte med internationella beredningen på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 

Fredag 11 mars

Verksamhetsberedning stod på programmet för Anders och Rosie. Planeringen för budget är i full gång och på förmiddagen blev vi matade med all ny information. På eftermiddagen planerar vi inför Rådslaget som ska ske på lördag.  Bertil har en dag för egna funderingar. Under eftermiddagen är det ägarsamråd med Hallands hamnar för Anders.

 

Lördag 12 mars

Rådslag! Representantskapet i Socialdemokraterna Halmstad samlas för att brainstorma över vad vi vill lyfta fram i budget 2017-2019.  

 

Veckan som kommer

Måndag 14 mars

Sedvanligt måndagsmöte på förmiddagen för alla tre kommunråd. Därefter ska Anders på årsstämma med Hallwan AB. På eftermiddagen har Rosie och Anders möte med Rådhus AB och Bertil är på styrelsemöte med Vallås Aktivitetsförening. På kvällen ska Bertil på gruppmöte med S-gruppen i Miljönämnden.

 

Tisdag 15 mars

Möte med kommunstyrelsen hela dagen. För oss socialdemokrater är ärendet med en motion ”En hållbar kommun” viktigt. Motionen syftar till att kommunen ska utveckla organisationen tillsammans med personalen, för personalen, för att komma till rätta med sjuktal och svårigheter att rekrytera, bland annat.

 

Onsdag 16 mars

Rosie träffar viceordförande på förmiddagen och diskuterar mål i budget på eftermiddagen. Anders har möte om vattenfrågor tillsammans med representant från Nissans vattenråd. Bertil är på träffpunkt idrott i Göteborg som är en mässa om idrott och politik. På kvällen är det möte med arbetarekommunens verksamhetsutskott.

 

Torsdag 17 mars

Anders och Rosie har möte med tjänstemän om budget. På kvällen är Bertil på Riksbyggens årsmöte.

 

Fredag 18 mars

Anders har möte med Halmstads näringsliv AB (HNAB) och därefter Ägarsamråd samt intervju med kandidater för tjänsten som biträdande kommunchef. Rosie åker till Laxbutiken för att träffa biträdande partisekreterare Katarina Berggren som håller i seminarium kring flyktingmottagande, integration och vårt lands stora möjligheter framåt.

 

Söndag 20 mars

Denna dag är det Vårsalong på konstmuseet i Halmstad


Reflektioner från veckan som gått

New Public Punishment
Gradvis har man sedan 90-talet introducerat New Public Management (NPM) inom offentlig förvaltning i Sverige. Även i Halmstad har vi anammat detta. NPM kom till som ett krav på ökad effektivitet och lånades från den privata sektorn. Väldigt kort kan man säga att allt ska kvantifieras och sättas på pränt. Här kom begrepp som interndebiteringssystem och målstyrning väl till pass.

Tanken är att styra och kontrollera. Tanken var säkert mycket god. Man ska skapa utvärderingsbara mål, resultat ska vara styrande, konkurrens är viktig för att slimma kostnader och effektivisera.

Detta kan säkert fungera alldeles utmärkt på robotar, men med människor behövs en större flexibilitet. ”Det goda samtalet” är fortfarande överlägset när människor ska arbeta tillsammans.

Jag kan inte låta bli att tänka på MTM, Methods-time measurement. När tidsstudiemannen mätte industrimoment och människorörelser för att få optimal minimal tidsåtgång.

Min tanke är att NPM kommer att stanna kvar, men måste modifieras för att passa för vår personal. Vi ser idag att vi fått en rädd organisation. Det är lätt att det utvecklas en tysthetskultur. Kanske en mindre sjuk patient räknas som mer lönsam? Kanske kan en privat friskola få högre vinst om eleverna är mindre ”besvärliga”?

Jag anser att vi tillämpar NPM på ett felaktigt sätt. Vi ”glömmer” att vår personal är intelligenta, kompetenta varelser som tycker om sitt arbete och tar ansvar för det. Det finns något som kallas ”agent-teorin”, att människan tänker på sig själv och försöker lura sin uppdragsgivare för egen vinning. Det är när dessa tankar får kraft som NPM blir NPP, New Public Punishment. 

När vi betraktar människor som självständiga professionella i stället för detaljstyrda utförare, när vi skapat tillit i vår organisation, när vi utgår från att personalen vill göra ett bra jobb och också vill utveckla det, då bär det framåt!

 

 

Anders Rosén            anders.rosen@halmstad.se                    035-13 73 06                 

Rosie Edlund             rose-marie.edlund@halmstad.se                0721-57 43 28    

Bertil Andersson        bertil.andersson@halmstad.se               0721-57 43 56

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-14 10:42