Veckobrev 2016 vecka 11

Veckan som gått

Måndag 14 mars

Måndagen inleddes som vanligt med måndagsmöte. På eftermiddagen var Bertil på Vallås aktivitetsförening och på kvällen träffade han S-gruppen i miljönämnden och diskuterade översvämningsproblem. Rosie var på möte med Rådhus AB tillsammans med Anders på eftermiddagen och på kvällen var det gruppmöte i fullmäktigegruppen. Anders hade under förmiddagen möte med Hallwan AB, som ägs av Kungsbacka, Hylte, Laholm och Halmstads kommun. Dagen avslutades för Anders med möte om demensvård för yngre.

 

Tisdag 15 mars

På tisdagen var det kommunstyrelse hela dagen för kommunråden. Dagen ägnades i huvudsak åt temaåret ”Halmstad för kommande generationer”.

 

Onsdag 16 mars

På onsdagen var Anders och Bertil i Göteborg på svenska mässans konferens ”Träffpunkt idrott”. På kvällen var det möte med arbetarekommunen. Rosie planerade mål i planeringsdirektivet under dagen.

 

Torsdag 17 mars

Eftermiddagen ägnades åt budgetarbete för alla tre kommunråd. På kvällen var Bertil på Riksbyggens årsmöte. Rosie lyssnade på Katarina Berggrens tal om integration och flyktingmottagande.

 

Fredag 18 mars

Bertil var på verksamhetsbesök på förskolor. Rosie fortsatte på ämnet integration och flyktingfrågor med Katarina Berggren under dagen. Efter det var det möte med fotograf och sedan med Annika Vannerberg för att höra om det lokala arbetet med integration och flyktingfrågor. Anders hade under förmiddagen möte med Halmstad Näringsliv AB och därefter avstämning angående rekryteringen av ny biträdande kommunchef.

 

 Lördag 19 mars

På lördag 18/3 är det Earth hour! Det är världsnaturfondens manifestation för att uppmärksamma klimatfrågan. Vi släcker lamporna 20:30-21:30 för en bättre värld.

Söndag 20 mars

Möte med Wigforssföreningen under dagen för Rosie

 

 


Veckan som kommer

Måndag 21 mars

Måndagen inleds med måndagsmöte. På lunchen är Bertil på bolagstämma med Stadsnät AB. På eftermiddagen träffas viceordföringarna för budgetdiskussion där Rosie och Anders är med. På eftermiddagen är Bertil på möte med Laholmsbuktens VA. På kvällen gruppmöte inför kommunstyrelsen för alla tre kommunråden.

 

Tisdag 22 mars

Bertil är i Göteborg på elektrikerförbundet. Rosie är under förmiddagen på möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och på eftermiddagen på möte med kommunstyrelsen. Under förmiddagen sitter Anders i kommunstyrelsens ledningsutskott där man bland annat kommer att gå igenom kommunens bokslut och årsredovisning för 2015.

 

Onsdag 23 mars

Anders har möte med kommunekolog och vattenansvarig på Halmstads kommun för att diskutera hur man kan gå vidare för att utveckla Nissan och vårt kustvatten. Under eftermiddagen är det kommunberedning. Bertil är på styrelsemöte med Halmstad Business Incubator AB (före detta Science Park) och på kvällen är det Dialogmöte på Andersberg tillsammans med Anders. Rosie är på bolagskonferens.

 

Torsdag 24 mars

På torsdagen är det tid för budgetarbete. Anders ska även på möte om Vallås centrum.

 

Fredag 25 mars

Vi firar påsk!

 

 

Reflektioner från veckan som gått

Indelningskommittén presenterade i tisdags ett diskussionsunderlag i form av en karta. I den har man utgått ifrån att man skall banta antalet regioner i Sverige till 6 stycken. Nu måste man vara tydlig med att detta just är ett första förslag till en kartritning.

Ett stort antal samrådsmöten kommer nu att gå av stapeln där det gäller för oss Hallänningar att bevisa att vi kan klara oss själva i en mindre region.

Hittills har Hallands inställning varit att vi inte är emot regionaliseringstanken men att vi utifrån våra förutsättningar vill gå vidare i det utvecklingsarbete som vi gör i Region Halland.

Kommitténs ingångar har varit följande

1.     Jämnstarka regioner

2.     Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling

3.     Förmåga att ta ansvar för hälso- o sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården

4.     Utgå ifrån befintliga samverkansmönster

Förslaget bygger på en samlad bedömning av hur kommitteen bedömer måluppfyllelsen i utgångspunkterna. Det viktiga är att den utgår ifrån Hallänningens behov av exempelvis arbete eller bostad.

Medborgarperspektivet har många dimensioner men en sådan är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela landet.

Nu tar som ovan nämnt samtal vid så vi får se var denna viktiga fråga landar.

Vi ser med spänd förväntan fram emot en ny vår!

 

 

Anders Rosén                             anders.rosen@halmstad.se            035-13 73 06          

Rosie Edlund                              rose-marie.edlund@halmstad.se    0721-57 43 28                 

Bertil Andersson                         bertil.andersson@halmstad.se        0721-57 43 56

 

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-29 11:02