Veckobrev 2016 vecka 6

Veckan som gått

Måndag 1 februari

Måndagen inleddes med traditionellt måndagsmöte. Anders var på väg hem från sin helgsemester. Rosie hade ett möte med Henrik Oretorp om Bastionen/Norre katt. Här kom arbetet vid workshopen på representantskapsmötet väl till pass. På eftermiddag och kväll var det möten med gruppstyrelse, kommunstyrelsegrupp och kommunfullmäktigegrupp för Bertil och Anders och så småningom även Rosie som haft ett möte med hemvårdsgruppen efter att Rose-Marie Henriksson kommit hem från Indien.

 

Tisdag 2 februari

Anders inledde dagen med ett samrådsmöte med Hallandstrafiken på Regionens hus. Rosie och Bertil satt under förmiddagen i samhällsbyggnadsutskottet (KSU) där bland annat Kattegattskolan och Fylleåleden behandlades. Vi jämförde också gestaltningsprogrammet på Slottsmöllans Tegelbruk med de ritningar som nu presenterats. Det är ofta så att vi får ett väldigt tilltalande gestaltningsprogram när någon vill ha detaljplanebeslut på att få bygga. När sedan bygget ska ha bygglov ser det helt annorlunda ut. Maximalt utnyttjade ytor och inte längre så vackert. Detta försöker vi ändra på genom att vi i exploateringsavtalet skriver in att exploatören ska följa det gestaltningsprogram som upprättats under planarbetet. Vi vill ju ha ett vackert Halmstad!

 

På eftermiddagen var det kommunstyrelse (KS) för alla tre kommunråd, där bland annat förändring av skolorganisationen behandlades. Även flera motioner behandlades. Bland annat en socialdemokratisk motion om att Halmstads kommun ska söka medlemskap i ECCAR, en EU-finansierad organisation som arbetar mot rasism och diskriminering.  Organisationen arbetar efter ett 10-punkters handlingsprogram för att skapa beredskap för hantering av konflikter och hatbrott som handlar om rasism och diskriminering. Det är framförallt det vi tycker är konstigt, att borgarna inte ser att vi måste ta tag i detta. Att säga att vi inte har råd är som att knyta upp svansen på sig själv.

 

På kvällen hade Anders möte på Halmstad Näringsliv AB om bland annat juryn till Entreprenörspriset.

 

Onsdag 3 februari

Onsdagen ägnades i huvudsak åt planering av kommande budgetarbete. Rosie hade möte med en partimedlem och förberedde sedan för styrelsemötet på kvällen med S-kvinnor distrikt Halland.

 

Torsdag 4 februari

Anders och Bertil inledde dagen med möte tillsammans med fastighetsnämndens vice ordförande och fastighetschefen. På eftermiddagen hade Bertil möte med budgetchefen om uppfyllelsen av investeringsbudget 2015. Dagen avslutades med möte om samarbetet mellan fastighetsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, miljönämnden, byggnadsnämnden, Laholmsbuktens VA och samhällsbyggnadsutskottet. På kvällen var det handboll på arenan där Anders deltog som åskådare.

 

Fredag 5 februari

Bertil hade en dag för inläsning och reflektion. Rosie hade en dag på kontoret. Mötet med kvinnoförbundet avbokades.

 

Lördag 6 februari

Tyvärr blev arbetarekommunens inspirationsdag inställd.

 

Veckan som kommer


Måndag 8 februari

Måndagsmöte inleder dagen. Anders har möte med Halmstads badminton och Calle Overgaard. Sedan samrådsmöte med Hallandstrafiken angående Halmstad – Markarydsbanan. Rosie är på möte inför Eldsjälsgalan.

 

Tisdag 9 februari

Anders och Rosie inleder tisdagen med ett möte med Rådhus AB. Eftermiddagen planerar Anders för budgetkonferensen på måndag.

På kvällen har Rosie möte med Arbetarkommunens styrelse. Bertil har styrgruppsmöten med samhällsföreningar hela dagen och gästar senare på kvällen vänsterpartiet om aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

 

Onsdag 10 februari

Bertil har möte med Halmstad Business Incubator AB (före detta Science Park).

Anders ägnar hela onsdagen åt vattenfrågor med bland annat ett möte med Nissans vattenråd. Rosie har möte med Halmstad Näringslivsbolag på dagen och på kvällen är det årsmöte i S-kvinnor Halmstad.

 

Torsdag 11 februari

Bertil träffar S-gruppen för barn- och ungdomsnämnden. På morgonen är Rosie på möte med Halmstad Rådhus AB. Från klockan 10 är det möte med verksamhetsberedningen för Anders och Rosie. På kvällen är det möte med hemvårdsgruppen för Rosie.

 

Fredag 12 februari

Bertil har en dag för inläsning och reflektion. Rosie har möte med Folkhälsorådet.

 

Reflektioner från veckan som gått

Bland socialdemokrater är representantskapet mycket viktigt för att upprätthålla den interna demokratin. På vårt senaste representantskapsmöte hade vi tre workshops. Ett om Österskans framtid, ett om Norre Katt/Bastionen, ett om Folkparksområdet. Tanken var att ha en ”brainstorming” om de tre områdena. Det fattades alltså inga beslut!

Mycket diskussioner blev det och högt i tak.

I gruppen för Österskans kom förslag upp om att ha konferenshotell kopplat till teatern, med galleria på 4:e till 5:e våningen. Att ha en kulturrestaurang som ett led i Nissanstråket, kanske en skaldjursrestaurang. En utomhusteater, amfiteater, med många musikuppträdanden. En konstpark ville många se där. Ett tekniskt museum. Framförallt uteservering, underhållning, aktiviteter för att umgås.

I Folkparksgruppen kom förslag att se både bostäder och ett renoverat Kulturhus. Portalen och rotundan kan finnas kvar. Galejan kan vara en kommersiell del för dans med mera.

Gruppen för Norre Katt/Bastionen såg framför sig en aktivitetspark. Med mycket folk i alla åldrar, alla dagar. Det går att skapa med minigolfbana uppe på bastionen, med en folkrestaurang, en Halmstadiana, med mycket kultur, prova på måla-verkstad och sociala företag. En skulpturpark och många med växter, rikligt med bänkar och bord att sitta vid gör det lättare för folk att vistas där. Olika ”rum” i parken, Pippiparken med barn och liv och rörelse och på ett annat ställe en lugn oas för att sitta och kontemplera. Grafittivägg och Speakers Corner skapar rörelse. En dansbana/scen där elkontakt finns för musik och uppträdanden alla tider och till det en terrassering mot parken så att man kan sitta där och lyssna på musik eller titta på dans nere i parken. Även terrasseringar så att man kan sitta mot Nissan och där kan vara fasta grillplatser. Vi kan också se området öppnas upp mot alla håll: mot Nissan, mot Storgatan och mot museet. På gräsmattan mot museet kan man eventuellt ha en amfiteater, så att det händer något åt det hållet också.

Så gick diskussionerna på vårt representantskap. Så återstår att se hur vi går vidare.

 

 

Anders Rosén     anders.rosen@halmstad.se             035-13 73 06         

Bertil Andersson  bertil.andersson@halmstad.se        0721-57 43 28                         

Rosie Edlund       rose-marie.edlund@halmstad.se         0721-57 43 56                                      

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-08 11:06