Veckobrev 2016, vecka 7

Halmstad 

Veckan som gått

Måndag 8 februari

Måndagen inleddes med traditionellt måndagsmöte. Mötet ägnades åt planering av viceordförandemötet nästa vecka. Anders hade träff med Calle Overgaard om idrottsföreningarnas framtida roll. Därefter hade Anders samrådsmöte med Hallandstrafiken om Markarydsbanan. Rosie träffade vice ordförande i hemvårdsnämnden och sedan var det dags att ingå i juryn inför Eldsjälsgalan. Många var nominerade och det var inte lätt att välja ut bara en till varje grupp, Årets stjärnskott, årets förening, årets eldsjäl idrott, årets eldsjäl kultur samt årets eldsjäl övrig förening. Eldsjälsgalan är den 16 februari med insläpp 18.00 och galan börjar 19.00. Köp biljett på Halmstads Turistbyrå!

 

Tisdag 9 februari

Tisdagen ägnades åt möten hela dagen för Bertil och Rosie. Det var styrgruppsmöten med samhällsföreningar och ”stadens hjärta”. Från samhällsföreningarna kan man känna drag av otålighet, mycket snack och lite verkstad. På kvällen gästade Bertil vänsterpartiet och diskuterade samhällsbyggnadsfrågor. Anders inledde tisdagen med ett möte med Rådhus AB där även Rosie var med och där vi bland annat gick igenom bokslutet. På kvällen var Rosie på möte med styrelsen i Halmstad Arbetarekommun där vi bland annat planerade årsmötet med innehåll.

 

Onsdag 10 februari

På onsdagen var Bertil på möte med Science Park eller som det kommer att heta framöver, Halmstad Business Incubator. Anders hade möte med Näringslivsbolaget. På agendan stod bland annat att anställa en ersättare för vår nuvarande vd som skall vara mammaledig. Eftermiddagen gick i vattnets tecken då Anders hade sitt första möte som ordförande för Nissans vattenråd.

 

 Torsdag 11 februari

Bertil ägnade dagen åt kontorsarbete och inläsning, på kvällen var det möte med barn- och ungdomsnämndens S-grupp. Anders och Rosie var på verksamhetsberedning hela dagen. Mötet började med bokslut och slutade med en dialog om miljöfrågor. Kvällen ägnade Rosie åt möte med hemvårdsgruppen.

 

Fredag 12 februari

Bertil hade en dag för inläsning och reflektion. Anders inledde fredagen med ett möte med Imre Gulyas om teknik- och fritids verksamhet. Rosie hade möte med Folkhälsorådet.

 

 

Veckan som kommer

Måndag 15 februari

Måndagen ägnas helt åt möte med våra viceordförande inför budgetarbetet.

Anders har möte med Nissans fiskevårdsområde på kvällen och Rosie går på möte med Östers socialdemokratiska förening som gäller en hearing om bostadsfrågor.

 

Tisdag 16 februari

Bertil och Rosie har samhällsbyggnadsutskott hela dagen. På dagordningen står bland annat vår motion om Kattegattgymnasiet. Utöver det är det flytt av restaurang Salt till en tomt närmare vattnet och ett förslag att bygga nytt vid Lilla torg för att få en mer bilfri stadskärna. Anders sitter i kommunstyrelsens ledningsutskott. På agendan står bland annat förslag på nedläggning av äldreboenden. På kvällen är det Eldsjälsgala för Rosie.

 

Onsdag 17 februari

Bertil träffar Svenskt näringsliv om yrkesutbildning på förmiddagen. På eftermiddagen är Bertil tillsammans med Ulla Winblad i Falkenberg för möte med Region Halland om besöksnäringar. På kvällen är det årsmöte med 6F S-förening för Bertils del. Anders har möte med kommunberedningen i Varberg. Rosie träffar viceordföring på dagen och har extra styrelsemöte med Arbetarekommunen på kvällen.

 

Torsdag 18 februari

Bertil och Rosie startar dagen tidigt med ”Guldmorgon”. Denna gång är vi på Halmstad energi och miljö (HEM). Anders har planeringsmöte med Länsstyrelsen. På kvällen är det årsmöte i Vallås S-förening för Bertil och Anders.

 

Fredag 19 februari

Bertil är på verksamhetsbesök på förmiddagen. På eftermiddagen är det besök på försvaret om deras kommande utveckling i Halmstad. Anders ägnar dagen åt reflektion. Rosie träffar viceordföring.

 

Reflektioner från veckan som gått

Vattenfrågan en alltmer avgörande fråga för vår livskvalitet
Bläcket har precis torkat i det klimatavtal som nyss undertecknats i Paris.

Ett avtal som tar oss en bit på vägen mot en klimatsmartare värld och ett större miljötänk. Vattnet är en väsentlig del av detta avtal. Alltifrån dricksvatten till nivåhöjningar i haven.

Vattenfrågorna är viktiga ur många perspektiv. Det första är folkhälsoperspektivet.  Det andra är ur ett destinationsperspektiv. Det tredje är ett fiskeperspektiv.

Mycket av dessa frågor kräver ju som bekant internationella överenskommelser och åtgärder, men vi får aldrig glömma att vi lokalt och nationellt alltid har ett stort ansvar.

För oss i Halmstad handlar det om att ta ansvar för dagvattenhanteringen, speciellt i kustbandet där vi ser stora problem med översvämningar som följd av att man alltmer hårdgör sina tomter och infarter.

Det handlar också om att vi tänker till vid samhällsplanering.  Stora delar av Halmstad ligger lågt i förhållande till havsnivåerna. Vid planering skall hänsyn tas för behovet av skyddsåtgärder.

Vi måste också ta ansvar för vårt dricksvatten. Vi skall bevaka de olika verksamheter som redan idag bedriver sin verksamhet i närheten av våra grundvattentäkter men framför allt vara restriktiva vid nyetableringar.  Det är nödvändigt att vi har en bra beredskap om ordinarie vattentäckter av någon anledning inte skulle fungera.  Det kan betyda att vi skall ha bra och skyddade ytvattentäkter men även ett bredare samarbete med närliggande kommuner.

En annan nog så viktig vattenfråga för Halmstad är våra stränder och åar. Halmstad är en turismagnet med fina badstränder och vattendrag. Vi skall aktivt genom kustvattenrådet arbeta med havsfrågorna och med de olika vattenråden förbättra möjligheten för vandringsfisken att ta sig till naturliga lekplatser.

Halmstads turistvarumärke som bad och golfstad skall stärkas med fritidsfiskekommunen, något som gör vår inlandsturism attraktiv.

 

 

Anders Rosén                             mailto:anders.rosen@halmstad.se   035-13 73 06

 Rosie Edlund                               rose-marie.edlund@halmstad.se        0721-57 43 28

Bertil Andersson                           bertil.andersson@halmstad.se       0721-57 43 56

 

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-12 10:11