Ett bra liv. Ett gemensamt ansvar.

I ett socialdemokratiskt Halmstad har alla god livskvalitet. Den som är i behov av omsorg och stöd får sina behov tillgodosedda. Gemensamma resurser går till välfärd - inte till vinstuttag. Kraven på kvalitet, insyn och utvärdering är höga i alla välfärdsverksamheter vilket ger trygghet.

Socialdemokraterna i Halmstad vill:

- Planera för fler trygghetsboenden och se över biståndsbedömningen

- Erbjuda personalen rätt till ordentliga heltider och kompetenshöjning vilket kommer att höja kvaliteten både för personalen och omsorgen

- Planera för bättre tillgänglighet där fler och anpassade lägenheter är en del av tanken

- Införa så kallade "fixarnissar" som hjälper äldre med enklare hantverk i hemmet

- Öka antalet mötesplatser för kultur och socialt umgänge för äldre

Du kan läsa mer om vår äldre- och omsorgspolitik för Halmstad i vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad. För att läsa mer om detta, klicka här!

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-19 22:52