Vi behöver satsa på äldreomsorgen

På vår lördagsfika var denna veckan temat "äldreomsorg". Ett femtontal personer deltog och med fanns också vice. ordförande i Hemvårdsnämnden Rose-Marie Henriksson och vårt ena kommunråd Anders Rosén. Bland besökarna fanns både anställda inom äldreomsorgen och de som på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, är berörd av den. Det blev intressanta diskussioner och en hel del konstateranden över att här ligger en av vår samtids största politiska utmaningar.

Här är det också tydliga skiljelinjer mellan den borgerliga femklöverns politik och den Socialdemokratiska. Hade vi fått välja hade vi avstått oansvariga skattesänkningar och kvartalspolitik och istället lagt pengarna på bland annat just äldreomsorgen. Exempelvis hade vi lagt 45 miljoner på fler anställda och mer kompetensutveckling. Vi hade behållt anhörigvårdarnas stöd, inrättat "fixar-nissar" och gett de äldre större möjlighet att själva styra över hur hemtjänstimmarna ska användas. Vi har också avsatta medel för nya boenden för äldre i Oskarsström och på Sofieberg för att nämna några förslag.

Nu kommer det dröja till 2014 innan Halmstad kan få en äldreomsorg där ansvar går före kortsiktighet och skattesänkningar.

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-04 19:31