Planeringsdirektiv med budget 2017-2019

Klicka här för att höra vårt kommunråd Anders Rosén berätta om den Socialdemokratiska budgeten som antagits av kommunfullmäktige! 

Budgeten innehåller en jättesatsning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, förbättringar inom äldreomsorgen, idrottssatsningar och kraftiga åtgärder för att få Halmstads kommun att bli en god arbetsgivare.

Här är en sammanfattad version av det antagna planeringsdirektivet med budget.

Du kan även läsa planeringsdirektiv med budget i sin helhet här.