Med kunskaper växer Halmstad

I ett socialdemokratiskt Halmstad utvecklar alla barn och ungdomar sina kunskaper, kreativitet och förmågor oavsett bakgrund. Alla pedagogiska verksamheter för barn och unga bygger på kvalitet, kunskap och ömsesidig respekt. Barn och ungdomars individuella förmågor och behov tillvaratas och utvecklas i en trygg miljö. Gemensamma resurser går till verksamhet för barn och unga - inte vinstuttag. Skolan präglas av demokrati och delaktighet.

Du kan läsa mer om vår skolpolitik för Halmstad i vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad. För att läsa mer om detta, klicka här!

 

Socialdemokraterna i Halmstad vill:

- Investera i högre lärartäthet såväl inom grund- som gymnasieskolan

- Införa mindre skolklasser

- Satsa på pilotlärarlag med så kallade lärarsekreterare som underlättar lärarnas administrativa börda - lärare ska fokusera på undervisningen och eleverna, inte administration. Vi föreslår denna lösning så länge det saknas ett nationellt regelverk som underlättar lärarnas pressade situation

- Fortsätta förskoleutbyggnaden

- Sänka barnomsorgsavgiften till tidigare lägre nivåer och anpassa öppettiderna till ett modernt arbetsliv

- Införa möjligheten till skolfrukost

- Ge alla barn möjligheten till läxhjälp

- Förstärka elevhälsan, den ska vara likvärdig och tillgänglig

Mer information om vår skolpolitik hittar du i vårt skolpaket för Halmstad (se flik till höger).

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-19 22:50