Budgetmotionen i ett lokalt perspektiv

Vid en pressträff på Nyhemsskolan presenterade vi vår lokala tolkning av den centralt framlagda budgetmotionen. Nationell politik spelar roll och det påverkar oss som kommun. Med en Socialdemokratisk regering kunde vi vid denna pressträff berätta mer exakt hur och på vilket sätt den skulle få effekt i vår kommun.

Bland annat skulle de drygt 1 000 unga mellan 18-24 direkt kunna gå från passiva åtgärder till utbildning eller sysselsättning. Många återfinns bland de som uppbär försörjningsstöd, något som idag är väldigt kostsamt för kommunen. Enbart i juli kostade försörjningsstödet nästan 5,6 miljoner. Vi tror det är smartare och mer effektivt att få dessa i utbildning och arbete.

I Halmstad har vi hela 400 människor inlåsta i Fas 3. Vi vill avskaffa Fas 3 och istället erbjuda anställningsstöd med avtalsenliga löner. Smart och bra för individen och även något som gynnar Halmstad kommun som då får skatteintäkter istället för utgifter.

Vi konstaterade också att vi med vår nationella budget skulle minska klassernas storlek i F-3 ner till max 20 i varje elevgrupp. Fler lärare skulle kunna anställas och genom läxläsning och sommarskola, vilket borgarna avskaffade, skulle vi ge våra elever i grundskolan en solid start i sin skolgång.

Mer om den nationella budgeten hittar du på: www.socialdemokraterna.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-05 17:31