Dags för förändring

Gårdagens öppna möte i stadsbiblioteket som en oberoende föräldragrupp i Halmstad bjudit in till, lockade många besökare. Temat handlade om besparingarnas effekter i förskolan - stora barngrupper, minskad planeringstid för pedagogerna och ökad ohälsa. På plats fanns oroade föräldrar, personal i förskolan, representanter från Lärarförbundet, politiker från olika partier och tjänstemän från Barn- och ungdomsförvaltningen.Föräldragruppen inledde mötet genom att beskriva sin bild av läget samt lyfte fram flera förslag som mötet sedan diskuterade. På plats fanns också socialdemokrater från Barn- och ungdomsnämnden; Krissi Johansson, vice ordförande samt ledamöterna Tommie Hägg och Sandra Erlandsson Löberg. Det här är några av deras slutsatser:

- Vi socialdemokrater är allvarligt oroade över bristen på likvärdighet. Om vi hade styrt hade förutsättningarna varit bättre. Det vi hör och ser nu är resultatet av en underdimensionerad budget med ständiga besparingar - dessutom under en period när såväl skola som förskola genomgår stora förändringar utifrån ny skollag och läroplan.  

- Den moderatstyrda femklövern i Halmstad har styrt i snart åtta år. Därför är det mer än beklagligt att resultatet ter sig så klent. Det är dags för förändring. Vi socialdemokrater vill investera mer i förskolan och skolan.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-03 17:09