Protester mot orimliga besparingar

Moderaterna med stödpartier tänker varsla 70 gymnasielärare i Halmstad. Vi har länge varnat för att den borgerliga skolpolitiken skulle utarma Halmstads gymnasieskola och i dag är vi där.

Moderaterna, Folkpartiet och de övriga högerpartierna har ivrigt bejakat etableringen av fler och fler fristående skolor i Halmstad. I dagsläget har de över 20 procent av den så kallade ”gymnasiemarknaden” i Halmstad och den siffran förväntas bara öka.

Samtidigt har rapporter visat att den kommunala gymnasieskolan håller betydligt bättre kvalitet än friskolorna, på område efter område. Bland annat ifråga om betyg, lärartäthet och andelen behöriga lärare.

Dessvärre ser vi sedan länge hur friskolorna tar resurser från den kommunala skolan. Förra året kostade friskolorna kommunen cirka 10 miljoner kronor, vilket är pengar som kunde ha använts i den kommunala skolan. Fortsätter den här negativa trenden är det enbart en fråga om tid innan någon av Sture-, Sannarps- eller Kattegattgymnasiet måste läggas ner. Detta har vi också klargjort utan att få respons hos de borgerliga partierna.

Vi menar alltså att den förda borgerliga friskolepolitiken är en viktig orsak till varför våra gymnasieskolor nu dräneras. Friskolebejakandet skapar helt enkelt en omfördelning från våra kommunala gymnasieskolor till friskolorna, vilket i slutänden drabbar elever och lärare.


Moderaten Dag Hultefors försökte igår få det att framstå som om vi vore emot valfrihet och även friskolor. Det stämmer inte, vi bejakar båda men vi behöver ett system som ger våra kommuninvånare valuta för skatteintäkterna och där skolan håller hög kvalité.


Avgörande för skolan är lärarna. De är ryggraden i skolan och de som gör skillnad när det kommer till kvalité och uppnådda resultat. Politikens uppgift är att ge dem de bästa förutsättningarna för att klara av det uppdraget. Det omöjliggör det moderatledda styret med sina storbesparingar. Vi har högre ambitioner och vill ge lärarna förutsättningar för att utöva sitt viktiga och avgörande arbete.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 12:23