Frennarps byskola ska vara kvar

Socialdemokraterna i Halmstad har lämnat besked om att avveckling av Frennarps byskola inte är aktuell för oss. Skolan ska vara kvar under rådande omständigheter.

Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden har skrivit en debattartikel i Hallandsposten där de klargör vårt ställningstagande. Du kan läsa artikeln nedan.

 

Nedläggningen i Frennarp sker på lösa boliner

PUBLICERAD 03:01

Skolans stora utmaning i dag är att höja kunskapsresultaten och skapa en likvärdig skola för alla. När vi socialdemokrater får bestämma om skol­utvecklingen i Halmstad är därför ett antal faktorer viktiga. Till dessa hör elev­underlag, arbetsmiljö för såväl personal som elever, antal årskurser, skolans styrdokument liksom pedagogers möjlighet att samverka. Utgångspunkten ska vara hög kvalitet samt en god hushållning med gemensamma resurser.

Utbildningen ska vara likvärdig varhelst den ges i vår kommun. Om en skolas elevunderlag är skört, lokalerna inte ändamålsenliga och skollag och läroplan är svåra att följa, kan aldrig avveckling uteslutas. I ett annat fall kan två fungerande och närliggande skolor bilda en ännu bättre skola och i ett tredje fall kan det handla om att bygga en helt ny skola. I frågans natur ingår alltid ett barnperspektiv. Skolans verksamhet är till för barnen och det är deras trygghet och lärande som är i fokus.

Gällande Frennarps byskola finns idag inte tillräckliga belägg för att de krav man bör ställa inte kan tillgodoses. Inte heller finns en närliggande skola i centrum som alla kan hänvisas till. I stället för en förändring i skolkvalitetens tecken framtvingas en nedläggning, på lösa boliner, för att möta behovet av förskoleplatser. Detta för ett upptagningsområde som inte endast förser Frennarp med förskola utan även barn från andra delar av centrum. Att Halmstad växer och antal boende i och kring centrum har blivit fler är ingen nyhet. Vad gäller behovet av förskoleplatser, har vi socialdemokrater tidigare pekat på möjliga lösningar. Att förslag som det här aktualiserats beror på moderatstyrets ständigt återkommande besparingskrav, brist på långsiktig planering samt Inger Larsson (FP) med fleras ovilja att greppa utmaningarna långt förr.

Att avveckla Frennarps byskola är inte aktuellt för oss. Inte under de förutsättningar som råder idag. Frennarp är ett populärt område för många barnfamiljer, i direkt förbindelse med staden. Norr om området kommer de närmaste åren fler barnfamiljer sätta bo - ett helt nytt bostadsområde vid Slottsmöllan och utbyggnaden vid Kärleken och Sofieberg. Skollokalerna där är redan i dag underdimensionerade för sitt befintliga elevunderlag. Våra barns lärande är alldeles för viktigt för att inte lärmiljöerna ska ges en helhetsbelysning. I denna bör kringliggande miljöer vid Frennarps byskola tas i beaktande för såväl fler förskoleplatser som möjlighet att frigöra lokalytor för skolans behov.

Krissi Johansson (S), vice ordförande,

Ante Hultin,

Lenita Strandberg,

Tommie Hägg,

Jannike Karlsson,

Sandra Löberg Erlandsson,

Patrik Borup,

Erik Da Silva, 

S-ledamöter i barn- och ungdomsnämnden, Halmstad

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-20 13:25