(S) sätter skolan i fokus

Vi socialdemokrater värnar en likvärdig skola för alla elever. Hög kvalitet och resurser efter behov ska prägla skolpolitiken. Alla skolor ska vara bra skolor. Men än är vi inte där. Likvärdighet, ökad personaltäthet, försök med skolfrukost och bättre kontinuitet i förskolan är exempel på några av frågor som vi driver. Tillsammans med vår nationellt starka skolpolitik skulle vi kunna göra Halmstads skolor så mycket bättre.

Mer om vår syn på det pågående budgetarbetet på skolans område kan du läsa i följande artikel, skriven av Krissi Johansson, vår vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Och mer om vår politik för barn, ungdomar och skola hittar du här på vår hemsida under rubriken "vår politik".

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-03 13:24