Vi vill satsa på en flexibel barnomsorg

Vi noterar att media uppmärksammar bristerna på platser inom barnomsorgen utanför ”normal” arbetstid.

I vårt kommunalpolitiska handlingsprogram finns denna fråga med där vi menar på att det behövs mer flexibla öppettider inom barnomsorgen, vi har i vårt budgetalternativ avsatt medel för sådana satsningar. Det i kombination med lägre barnomsorgsavgifter tror vi gör livspusslet i vardagen lättare för de med barn. Den borgerliga femklövern i Halmstad har tvärtom motsatt sig att ens undersöka hur stort behovet faktiskt är.

Vi kommer att fortsätta arbeta för våra konkreta förslag vilket skulle innebära att vi som kommun garanterar, såväl dagtid som annan tid, plats i barnomsorgen. Det ska inte vara som så att man ska sakna vare sig barnomsorg eller platsgaranti enbart för att man arbetar på en viss tid av dygnet. Så flexibel måste en modern barnomsorg vara och det står vi Socialdemokrater upp för. Att vi i ett och samma slag vill återställa barnomsorgsavgifterna till tidigare lägre nivåer är också av största vikt.

Vi välkomnar debatten kring detta och konstaterar att vi har lösningen på problemet.

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-20 10:55