Bussar och tåg. Och cykel.

I ett socialdemokratiskt Halmstad ska det vara naturligt att åka med kollektivtrafik, cykla och gå. Kollektivtrafiken är klimatsmart och det går snabbt och enkelt att ta sig fram överallt. Vi har ett välutvecklat nät av gång- och cykelvägar som används av många. Halmstad har goda förbindelser och anknytningsmöjligheter till övriga Sverige och kontinenten. Vi är en naturlig knutpunkt mellan Oslo och Hamburg tack vare vår goda infrastruktur.

Socialdemokraterna i Halmstad vill:

- Införa ett 1000-kr-kort på bussar och färdtjänst. I ett socialdemokratiskt Halmstad ska du kunna åka med buss var som helst, när som helst i hela kommunen för 1000 kr/år

- Hålla i 75+ -kortet för bussarna i kommunen

- Fortsätta bygget av resecentrumet för att stärka kollektivtrafiken, arbetsmarknaden och Halmstads läge som ett regionalt centrum mellan Göteborg och Malmö

- Investera i miljöfordon

- Investera i gång- och cykelvägar för att främja miljön och göra Halmstad till en attraktiv grön kommun.

Du kan läsa mer om vår politik för resor och trafik för Halmstad i vår budget och planeringsdirektiv för Halmstad. För att läsa mer om detta, klicka här!


Sidan uppdaterades senast: 2010-06-19 22:52